Befektetési alap közzétételek

Aktuális közzétételeink

Közlemény az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.10.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank 2020. október 2. napján kelt, H-KE-III-447/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000726088 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2020. október 14. – 2020. október 16. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, illetve az alábbi linkeken, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.

Hirdetmény

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

KIID


 

Közlemény az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.10.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank 2020. október 2. napján kelt, H-KE-III-450/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000726070 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2020. október 14. – 2020. október 16. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, illetve az alábbi linkeken, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.

Hirdetmény

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

KIID


 

Közlemény az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.09.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) 2020. augusztus 26. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 700.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. szeptember 7. napján kelt H-KE-III-434/2020. számú határozatával 1111-812 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. szeptember 11. napján indul.


 

Közlemény az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.09.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) 2020. augusztus 26. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. szeptember 7. napján kelt H-KE-III-443/2020. számú határozatával 1111-813 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. szeptember 11. napján indul.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2020. augusztus 29. napján történő szüneteltetéséről (2020.08.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2020. augusztus 29. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2020. augusztus 31. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

Közlemény az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.08.14.)

Az Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank 2020. augusztus 11. napján kelt, H-KE-III-403/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000725882 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 26. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

Közlemény az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapjának Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, Hirdetménye és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2020.08.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank 2020. augusztus 11. napján kelt, H-KE-III-404/2020. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000725890 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2020. augusztus 24. – 2020. augusztus 26. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.08.03.)

Az Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja – ISIN: HU0000712500 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. augusztus 03. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).

Az Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat – ISIN: HU0000723440 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. augusztus 03. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.


 

Rendkívüli közzététel az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 2018. valamint 2019. évi éves jelentéséről (2020.07.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság által kezelt Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (lajstromszám: 1211-7; Alap) 2018. évi, valamint 2019. évi éves jelentése hibásan, felcserélve tartalmazta a 2018. évi Letétkezelői díjat, valamint Forgalmazói díjat.

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy az Alap javított 2018. évi, valamint 2019. évi éves jelentése megtalálható az Alapkezelő honlapján, valamint egyéb közzétételi helyein.


 

KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

Az YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja – ISIN: HU0000714183 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).

Az Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja – ISIN: HU0000701537 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).

Az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja – ISIN: HU0000708631 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. július 13. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra emelkedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.


 

KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja – ISIN: HU0000705488 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről 3-asra emelkedett).

Az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja – ISIN: HU0000722012 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).

Az Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja – ISIN: HU0000708656 Kiemelt Befektetői Információk Dokumentumában 2020. június 29. napján módosításra került a befektetési alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 5-ösre emelkedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók a befektetési alapok aloldalain.


 

KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.22.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé

A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA - ISIN: HU0000709985 és a YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA - ISIN: HU0000714191 Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2020. június 22-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre emelkedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az alapok aloldalán.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.06.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-265/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Arany Alapok Alapja (Alap) kezelési szabályzatának a HU0000725528 ISIN azonosítójú „DPM HUF” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „DPM HUF” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2020. június 17. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.

 

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

A változások 2020. június 17. napján lépnek hatályba.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-222/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezete.

A befektetési szabályokat érintő változások 2020. június 15. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2020. május 15. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-234/2020. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja) (Alap) HU0000704499 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési alap befektetési politikáját és céljait, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó információkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

Az Alap elnevezését érintő változások 2020. május 15. napján, míg a fentiekben felsorolt egyéb változások 2020. június 15. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2020. május 15. napjától Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2020.04.03.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-144/2020. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Arany Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Arany Alapok Alapja) (Alap) HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú és HU0000723598 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap elnevezése, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, befektetési jegyre vonatkozó információkat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködőkre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

A befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2020. május 4. napján lépnek hatályba, míg az egyéb változások 2020. április 3. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT NYILVÁNOS NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSÁRÓL (2020.03.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. em.; cégjegyzékszám: 01-10-041373, továbbiakban: Forgalmazó), mint Forgalmazó biztosítja. A Forgalmazó forgalmazási tevékenysége végzéséhez a mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata 1. számú mellékletében meghatározott ügynökök szolgáltatásait veheti igénybe.

A kialakult járványügyi helyzetre és az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) – mint a Forgalmazó ügynöke - átmenetileg módosította fiókhálózatának nyitva tartási idejét és rendjét, amelyben – a veszélyhelyzet alakulásától függően – további módosulások is várhatók.

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a folyamatos forgalmazással kapcsolatos naprakész információkat a Bank fiókhálózata és a Forgalmazó további ügynökei tekintetében a Forgalmazó www.ersteinvestment.hu (https://www.erstebroker.hu/hu/uzletszabalyzat.html) weboldalán, a Bank bankfiókjainak nyitva tartásával kapcsolatos naprakész információkról továbbá a www.erstebank.hu honlapon szíveskedjenek folyamatosan tájékozódni.

Kérjük Tisztelt Befektetőinket, hogy befektetési megbízásaikat online kereskedési platformokon (NetBroker, Portfolio Online Tőzsde vagy Hozam Plaza), a Bank NetBank vagy TeleBank szolgáltatásain keresztül szíveskedjenek megadni. Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a Társaság által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása az említett felületeken továbbra is változatlanul biztosított.


 

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának 2020. március 20. napján 16.30-tól történő újraindításáról (2020.03.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) „T” sorozatú befektetési jegyeinek (HU0000707740 ISIN) folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2020. március 20. napján 16.30-tól újraindul az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.

Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 308.735.608 darabszámú befektetési jegy.

Az Alap „T” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint az Alap „T” sorozatú befektetési jegyei forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1., valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2020.02.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.


 

Közlemény az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról (2020.01.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-60/2020. számú és a H-KE-III-74/2020. számú módosító határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú, „T” sorozatú és HU0000722442 ISIN azonosítójú, „T180” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.

A változások 2020. január 27. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény az Erste DPM Arany Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2020.01.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste DPM Arany Alapok Alapja 2019. november 29. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 200.000.000 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2020. január 21. napján kelt H-KE-III-61/2020. számú határozatával 1111-799 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste DPM Arany Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2020. január 27. napján indul.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK TÁJÉKOZTATÓINAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2020.01.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatában módosult az Alapkezelő által fizetendő változó felügyeleti díj éves mértéke a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 162. § szakaszának változására tekintettel.

A módosítással érintett alapok:

Név ISIN
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap HU0000702006
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap HU0000705991
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap HU0000706007
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap HU0000701529
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000710694 – A sorozat

HU0000719539 – D sorozat

Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap

HU0000707716 – A sorozat

HU0000719521 – D sorozat

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja HU0000712500
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

HU0000717525 – A sorozat

HU0000719562 – D sorozat

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja HU0000718739
Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap

HU0000704200 – A sorozat

HU0000723457 – D sorozat

Erste Stock Global HUF Alapok Alapja HU0000712492
Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja HU0000722012
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja HU0000720529
Erste Multi Asset Diverified Alapok Alapja HU0000722301
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja HU0000708656
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja HU0000705322
Erste Megtakarítási Alapok Alapja HU0000704507
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja HU0000705488
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja HU0000703830
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja HU0000717533
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja HU0000704499
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja HU0000714175
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU0000709993
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja HU0000714183
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja HU0000709985
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja HU0000714191
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja HU0000705314
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap

HU0000707740 – T sorozat

HU0000722442 – T180 sorozat

Erste DPM Megatrend Alapok Alapja

HU0000708649 – HUF sorozat

HU0000723432 – EUR sorozat

HU0000723440 – USD sorozat

Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja HU0000708631
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok alapja HU0000711692
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja HU0000705306

A változások 2020. január 18. napján lépnek hatályba.

A befektetési alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatói és Kezelési Szabályzatai megtalálhatók az Alapkezelő honlapján.


 

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2019.12.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 23-án (hétfőn) és 2019. december 31-én (kedden) 12.00 óráig tart. A 12.00 órát követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.

A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 30. napján, valamint 2020. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL

az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 14. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 14. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 16. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

KÖZLEMÉNY KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.12.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap „T180” sorozat (HU0000722442), valamint az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap „A” sorozat (HU0000704200) Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumai frissítésre kerültek 2019. december 4. napján.

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL

az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. december 7. napján történő szüneteltetéséről (2019.12.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. december 7. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2019. december 9. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM ARANY ALAPOK ALAPJÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA, KEZELÉSI SZABÁLYZATA, HIRDETMÉNYE ÉS KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓINAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL (2019.11.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2019. november 18. napján kelt, H-KE-III-669/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste DPM Arany Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000723572 ISIN azonosítójú „HUF” sorozatú, HU0000723580 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú és HU0000723598 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2019. november 27. – 2019. november 29. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.

 

Hirdetmény letöltése

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat letöltése

KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja HUF sorozat

KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja EUR sorozat

KIID letöltése - Erste DPM Arany Alapok Alapja USD sorozat


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000722442 ISIN azonosítójú „T180” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „T180” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezete.

A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-622/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-564/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000723457 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.10.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-563/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste DPM Megatrend Alapok Alapja) kezelési szabályzatának a HU0000723432 ISIN azonosítójú „EUR” sorozatú, valamint a HU0000723440 ISIN azonosítójú „USD” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „EUR” és „USD” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2019. december 2. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy módosul az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetei.

A változások 2019. december 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A KIEMELT BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.08.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap "A" sorozat (USD) - ISIN: HU0000717525 és az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat (USD) - ISIN: HU0000719562 Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. augusztus 21-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatók az alapok aloldalán.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP „D” SOROZAT HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉSÉRŐL (2019.08.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) tájékoztatja a Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozata (ISIN: HU0000719521) esetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 133. § szakasza szerinti havi portfóliójelentés nem kerül közzétételre, tekintettel arra, hogy a Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozatában a befektetési jegyek száma nullára csökkent.

Az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat havi portfóliójelentése azt követően kerül ismételten közzétételre, amennyiben az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat befektetési jegyeinek száma több, mint nulla a havi portfóliójelentés vonatkozási időszakának záródátumán.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL

az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2019. augusztus 10. napján történő szüneteltetéséről (2019.08.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2019. augusztus 10. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2019. augusztus 12. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL (2019.06.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja 2019. május 31. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 442.870.210 db egyenként 1 HUF (forint) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2019. június 20. napján kelt H-KE-III-392/2019. számú határozatával 1111-785 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2019. július 2. napján indul.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-376/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (Alap) HU0000709985 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-369/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714191 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-352/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714183 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-357/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (Alap) HU0000714175 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, az Alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-368/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708649 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-366/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000701537 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-377/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712492 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 26. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-341/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000704200 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-351/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-331/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000711692 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-345/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) HU0000705314 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-344/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000712500 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-316/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-318/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (Alap) HU0000705322 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-317/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (Alap) HU0000704499 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-342/2019. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (Alap) HU0000709993 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-310/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (Alap) HU0000705488 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-313/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) HU0000704507 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, a befektetési alapra vonatkozó további információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások 2019. július 17. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. JÚNIUS 5. NAPJÁN 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL (2019.06.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. június 5. napján 16.30-tól újraindul, az Alap kezelési szabályzatában meghatározott forgalmazási maximum eléréséig.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 225.372.628.491 darabszámú befektetési jegy.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelésével kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK IDŐPONTJÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY KIJAVÍTÁSÁRÓL (2019.06.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (korábbi nevén: Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja) (Alap) 2019. május 27. napján közzétett közleményének (Közlemény) módosításáról.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Közlemény tévesen tartalmazta az Alap kezelési szabályzat módosításának hatályba lépésére vonatkozó információkat. Az Alap elnevezésének változása, valamint annak korábbi hatályba lépési ideje (2019. május 28.) nem változik. Erre tekintettel az Alap kezelési szabályzat módosítására vonatkozó Közlemény az alábbiak szerint kerül módosításra.

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-330/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja (korábbi nevén: Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.

A kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel változnak a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá aktualizálásra került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A változások – az Alap elnevezését kivéve – 2019. július 4. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-330/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja) (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változása 2019. május 28. napján, míg az egyéb változások 2019. július 1. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. május 28. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSI MAXIMUMÁRÓL (2019.05.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 225.372.628.491 darabszámú befektetési jegy.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALMAZÁSI MAXIMUMÁRÓL (2019.05.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximuma: 308.735.608 darabszámú befektetési jegy.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-335/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások 2019. június 14. napján, míg az egyéb változások 2019. május 15. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. MÁJUS 15. NAPJÁTÓL 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2019.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. május 15. napjától 16.30-tól szünetel.

Vételi megbízás adására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámhoz mérten 2.000.000.000 (azaz kettőmilliárd) darab befektetési jegy darabszámmal kevesebb, illetve ezt követően, amíg a forgalomban lévő Befektetési jegyek darabszáma nem éri el a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámot.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket. hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelése nem érinti a befektetési jegyek másodpiaci kereskedését.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-334/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a befektetési alapra vonatkozó további információkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások 2019. június 14. napján, míg az egyéb változások 2019. május 15. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK 2019. MÁJUS 15. NAPJÁTÓL 16.30-TÓL TÖRTÉNŐ SZÜNETELÉSÉRŐL (2019.05.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Alapkezelő az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása során – a Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlásával összhangban – felső korlátot, forgalmazási maximumot határozott meg az Alap hatályos kezelési szabályzatának 43.1. pontja szerint.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek forgalomba hozatala 2019. május 15. napjától 16.30-tól szünetel.

Vételi megbízás adására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a forgalomba hozott befektetési jegyek darabszáma a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámhoz mérten 4.000.000 (azaz négymillió) darab befektetési jegy darabszámmal kevesebb, illetve ezt követően, amíg a forgalomban lévő Befektetési jegyek darabszáma nem éri el a forgalmazási maximumként megállapított befektetési jegy darabszámot.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a befektetési jegyek forgalomba hozatalának szünetelése nem érinti a befektetési jegyek másodpiaci kereskedését.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási maximumával, valamint a befektetési jegyek forgalomba hozatalának újraindítási feltételeivel kapcsolatos rendelkezések az Alapkezelő honlapján megtalálható hatályos kezelési szabályzat 43.1.; valamint 43.2. pontjában ismerhetők meg.


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2019.05.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2019. április 30. napján kelt, H-KE-III-254/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000722301 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2019. május 13.- 2019. május 31. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.04.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-214/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályoknak a teljesítési időtartam növekedésével járó változásait bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei.

A változások 2019. május 27. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2019.02.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja 2019. január 30. napján sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 800.000 db egyenként 1 USD (amerikai dollár) névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen – az Alapkezelő kérésére – a Magyar Nemzeti Bank 2019. február 18. napján kelt H-KE-III-93/2019. számú határozatával 1111-777 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2019. február 28. napján indul.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.02.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.02.19.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé: Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. február 19-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra növekedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-63/2019. számú és H-KE-III-72/2019. számú módosító határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000707716 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-32/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000701529 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-44/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000717525 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-33/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (Alap) HU0000705306 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) HU0000708243 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.02.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-45/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) HU0000710694 ISIN azonosítójú „A” sorozatú és HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. március 13. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-9/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 7 és 2019. február 14 között T+7 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.


 

Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-30/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 8 és 2019. február 14 között T+6 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.


 

Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-19/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. A kezelési szabályzat módosítása érintette többek között az eszközök értéklésére vonatkozó fejezetet is. Ennek következtében az Alap befektetési jegyeire adott visszaváltási megbízások forgalmazás-teljesítési napja 2019. február 8 és 2019. február 14 között T+6 munkanapra módosul, a forgalmazási-elszámolási nap nem változik. A 2019. február 14. 16:30 után felvett megbízások esetében már a 2019. február 15-től hatályos kezelési szabályzat rendelkezései alkalmazandók.


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2019.01.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2019. január 16. napján kelt, H-KE-III-37/2019. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja (Alap) – mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000722012 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2019. január 28. - 2019. január 30. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-29/2019. számú határozatával engedélyezte az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja (Alap) HU0000703830 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-9/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-30/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000707740 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-19/2019. számú határozat számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) HU0000703160 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, a díjakat és költségeket, befektetési jegyek forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. február 15. napján, lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2019.01.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (HU0000704507) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2019. január 16-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (1-esről 2-esre növekedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-568/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap) (Alap) HU0000705991 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, díjak és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alap elnevezését, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2019. január 14. napjától Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.01.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-571/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) HU0000718739 ISIN befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a hozammal kapcsolatos információkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó, az Alapra vonatkozó alapinformációkat, Alap kockázati profilját, befektetési politikáját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a tevékenységek és feladatok körét, és a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezetek.

A változások 2019. január 14. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. december 15. napján történő szüneteltetéséről (2018.12.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. december 15. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. december 17. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. december 1. napján történő szüneteltetéséről (2018.11.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. december 1. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. december 3. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. november 10. napján történő szüneteltetéséről (2018.10.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII- 125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. november 10. napján (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. november 12. napján (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

Erste Likviditási Befektetési Alap (HU0000703848) - Hirdetmény az átváltási arányszámról (2018.09.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) mint beolvadó alap, valamint az valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap 2018. szeptember 4. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám: 0.698498.


 

Közlemény a Nettó eszközérték közzétételéről (2018.08.21.)

Az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. az alábbiakat teszi közzé:

A török nemzeti ünnep miatt 2018. augusztus 21. és 2018. augusztus 24. között zárva tart az Isztambuli Tőzsde. Emiatt 2018. augusztus 22. és 2018. augusztus 27. között nem kerül meghatározásra az ESPA Stock Istanbul alap nettó eszközértéke, ezért felfüggesztésre kerül a befektetési jegyek kereskedése. A következő nettó eszközérték legközelebb 2018. augusztus 28-án kerül publikálásra, ami magába foglalja az addigi befektetési jegy megbízásokat.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.08.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (HU0000720529) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2018. augusztus 2-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre növekedett).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2018.07.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-363/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Likviditási Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703848) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2018. szeptember 4. napján történő egyesülését.

Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Likviditási Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2018. szeptember 3. és 2018. szeptember 4. napjára történő felfüggesztését.

Egyesülési Tervezet (PDF)
Tájékoztatás (PDF)
KIID - Erste Pénzpiaci Alap (PDF)
KIID - Erste Likviditási Alap (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.06.14.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-252/2018. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja) (Alap) HU0000708656 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alap elnevezését, illetően továbbá az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változása 2018. július 16. napján, míg az egyéb változások 2018. június 14. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap új neve 2018. június 14. napjától Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk aktualizálásáról (2018.05.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok éves jelentéseiben szereplő adatok figyelembe vételével felülvizsgálatra kerületek a befektetési alapok folyóköltségei és a lent említett alapok esetén történt a folyóköltség értékében változás:

Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Alap (korábbi érték: 0,61%, új érték: 0,60%)

Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (korábbi érték: 2,21%, új érték: 2,20%)

Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „A” sorozat (korábbi érték: 0,89%, új érték: 0,88%)

Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap „D” sorozat (korábbi érték: 0,37%, új érték: 0,38%)

Erste Európai Részvény Alapok Alapja (korábbi érték: 2,31%, új érték: 2,32%)

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (korábbi érték: 1,65%, új érték: 1,66%)

Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (korábbi érték: 1,64%, új érték: 1,62%)

YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 2,62%, új érték: 2,61%)/b>

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 2,15%, új érték: 2,13%)

YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (korábbi érték: 1,51%, új érték: 1,50%)


 

Közlemény az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2018.05.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja 2018. május 4-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 207.835.000 db, egyenként 1 forint névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2018. május 17. napján kelt H-KE-III-211/2018.sz. határozatával, 1111-761 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2018. május 24-én indul.


 

Közlemény éves jelentésről és éves beszámolóról (2018.04.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) előírásainak megfelelően a Társaság elkészítette a kezelésében lévő befektetési alapok (Alapok) 2017. december 31. napján záródó üzleti évre vonatkozó éves jelentését és éves beszámolóját.

Az Alapok éves jelentése és számviteli beszámolója megtalálható az egyes alapok aloldalain.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. április 21. napján történő szüneteltetéséről (2018.04.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. április 21-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. április 23-án (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2018.04.11.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2018. április 10. napján kelt, H-KE-III-140/2018. számú határozatával jóváhagyta az Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja (Alap) – mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000720529 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2018. április 18.- 2018. május 4. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTEL Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2018. március 10. napján történő szüneteltetéséről (2018.03.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása valamennyi forgalmazási helyen 2018. március 10-én (szombati munkanapon) szüneteltetésre kerül.

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy a fentieknek megfelelően az alapok forgalmazási helyein nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni a Társaság által kezelt befektetési alapokra befektetési jegyeire vonatkozóan.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. március 12-én (hétfőn) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.02.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (HUF) (HU0000704507) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2018. február 28-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (2-esről 1-esre csökkent).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk éves felülvizsgálatáról (2018.02.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.01.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap (Alap) HU0000703160 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2018. február 2. napján, míg az egyéb változások 2018. január 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2018.01.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Alap (Alap) HU0000707740 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírását bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzat fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2018. február 2. napján, míg az egyéb változások 2018. január 2. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2018.01.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az alábbiakban felsorolásra kerülő alapok „Kiemelt Befektető Információ” elnevezésű dokumentuma 2018. január 2. napján módosításra került:

Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja - ISIN: HU0000708656 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (3 évről 5 évre módosult).

Az Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap - ISIN: HU0000708243 módosult az a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (6 hónapról 1 évre módosult).

Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja - ISIN: HU0000704507 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (1 évről 2 évre módosult).

Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja - ISIN: HU0000705488 módosult a célkitűzések és befektetési politika című bekezdésében az ajánlott minimum tartási időre vonatkozó szövegrész (2 évről 3 évre módosult).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az Alap aloldalán.


 

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei rövidített forgalmazásáról (2017.12.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazásavalamennyi forgalmazási helyen 2017. december 29-én (pénteken) 14 óráig tart. A 14 órát követően leadott megbízások a következő forgalmazási napon leadott megbízásnak minősülnek.

A befektetési jegyek forgalmazása 2018. január 2. napjától a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.12.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) HU0000708631 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások 2018. január 22. napján, míg az egyéb változások 2017. december 21. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.12.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenység leírását bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került a közreműködőkre vonatkozó információkat bemutató fejezet.

A befektetési szabályokat érintő változások 2018. január 22. napján, míg az egyéb változások 2017. december 21. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap büntető jutalékával kapcsolatosan (2017.11.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN: HU0000707740) (Alap) azon befektetőinek, akik 2017. november 27. és 2017. december 31. napja között vásárolják meg az Alap befektetési jegyeit, úgy a megvásárlásra kerülő befektetési jegyek egy éven belül történő visszaváltása esetén nem számít fel büntető jutalékot.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-723/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719562 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, valamint a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.

Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-749/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719539 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírását bemutató fejezeti. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.

Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.11.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-712/2017 számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzatának a HU0000719521 ISIN azonosítójú „D” sorozatú befektetési jegyek forgalomba hozatala kapcsán szükséges módosítását.

Az Alap „D” sorozatú befektetési jegyeinek forgalomba hozatalára 2017. december 4. napján kerül sor.

Tájékoztatjuk a T. Befektetőket, hogy 2017. december 4. napjától módosulnak a kezelési szabályzat Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, valamint a kockázatokat, az eszközök értékelését, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek. A fenti módosításokkal összefüggésben az Alap Tájékoztatójának az Alapra vonatkozó alapinformációkat, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információkat bemutató fejezetei.

Az Alap kezelési szabályzatának befektetési szabályokat érintő módosításai 2017. december 18. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.09.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. szeptember 08-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

 

 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.07.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (HU0000701537) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. július 31-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.07.31.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Alap (HU0000710694) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. július 31-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.

Az Alapok Kezelési szabályzatainak X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az alapok által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatóiban frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá aktualizálásra került a Tájékoztatók adózási információkat tartalmazó pontja.

Az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.

A módosítással érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap HU0000707716
Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000706007
Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000705991
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap HU0000701529
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap HU0000710694
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja HU0000705314
Erste Likviditási Befektetési Alap HU0000703848
Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap HU0000704200
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160
Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702006
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja HU0000714191
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja HU0000714183
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja HU0000714175
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja HU0000703830
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap HU0000717525
Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja HU0000717533

 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.

Az Alapok Kezelési szabályzatainak X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az Alapok által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.

Az Alpok Kezelési szabályzatain átvezetésre kerültek az egyes alapok portfóliójába vásárolható alapok – MNB által korábban engedélyezett – név és befektetési politika változásai.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá aktualizálásra került a Tájékoztatók adózási információkat tartalmazó pontja.

Az Alapok Tájékoztatóinak és Kezelési szabályzatainak 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.

A módosítással érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja HU0000705306
Erste Európai Részvény Alapok Alapja HU0000708649
Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja HU0000708656
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja HU0000712492
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja HU0000712500
Erste Megtakarítási Alapok Alapja HU0000704507
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja HU0000708631
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja HU0000711692
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja HU0000709985
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU0000709993
Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja HU0000704499

 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja (HU0000705322) alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.

A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (HU0000705488) alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek, valamint a Kezelési Szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.

Az Alap Kezelési szabályzatának X.51. pontjában feltüntetésre került az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatás az alap által alkalmazott értékpapír-finanszírozási ügyletekről.

A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

Az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete is frissítésre került.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2017.07.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-ENIII-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (HU0000718739) alap Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 2. számú, a „Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok” címet viselő melléklete.

A módosítások hatályba lépésének napja: 2017. július 13.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.05.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-215/2017. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja (a névváltozást követően: Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja) HU0000705322 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alapra vonatkozó alapinformációkat (ideértve az alap elnevezését), az eszközök értékelését, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosításai 2017. május 8. napján lépnek hatályba, az Alap befektetési politikáját bemutató fejezet módosításai 2017. június 6. napján lépnek hatályba.
Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat (PDF)


 

Közlemény az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2017.04.27)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003., H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja 2017. március 31-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 348.893.737 db, egyenként 1 forint névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2017. április 19. napján kelt H-KE-III-231/2017.sz. határozatával, 1111-725. lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette azErste Top Stocks HUF Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2017. április 28-án indul.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.04.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (HU0000708656) Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete módosult, tekintettel az Alap forgalmazási helyeinek bővülésére.

A módosítás hatályba lépésének napja: 2017. április 19.


 

Hirdetmény az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap és az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap egyesülése kapcsán készült Egyesülési jelentésről (2017.03.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alapnak („Beolvadó alap”) a nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alapba („Átvevő alap”) 2017. március 22-i értéknappal történő beolvadására tekintettel elkészítette a Kbftv. 99. § (4) bekezdésének megfelelő Egyesülési jelentését.

Dokumentum letöltése (PDF)


 

Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (HU0000703483) - Hirdetmény az átváltási arányszámról (2017.03.22.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703483) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2017. március 22. napján történő egyesülése során meghatározott átváltási arányszám: 0,765260.

Átváltási arányszám (PDF)


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.03.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (HU0000701529) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. március 21-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentum megtalálható az alap aloldalán.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2017.03.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (Alap) HU0000705488 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, a kockázatokat, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei tekintetében.

Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az az Alap kockázati profilját bemutató fejezete, továbbá frissítésre került az alapkezelőre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti éves beszámoló alapján az adatai.

A fenti változások egységesen 2017. április 10. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata valamint a Kiemelt Befektetési Információk megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2017.03.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003.; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2017. március 3. napján kelt, H-KE-III-140/2017. számú határozatával jóváhagyta az Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja (Alap) - mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap - HU0000718739 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2017. március 13.- 2017. március 31. napja között tart.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2017.02.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok kiemelt befektetői információ dokumentumainak éves felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat során a múltbéli teljesítményre és a folyóköltségekre vonatkozó adatok aktualizálásra kerültek.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az alábbiakban felsorolásra kerülő alapok esetében további módosításokra került sor.

A YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja (HU0000709993) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).

Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (HU0000705488) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 2-esre csökkent).

Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (HU0000708649) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. február 15-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (6-osról 5-ösre csökkent).

A módosított Kiemelt Befektetői Információs Dokumentumok megtalálhatóak az egyes alapok aloldalain.


 

Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2017.02.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-65/2017. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000703483) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2017. március 22. napján történő egyesülését.

Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának 2017. március 21. és 2017. március 22. napjára történő felfüggesztését.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2017. március 14. napjáig (16:30-ig).

Egyesülési Tervezet (PDF)
Beolvadási Tájékoztató (PDF)
Erste Pénzpiaci Alap KIID
Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Alap (PDF)


 

Rendkívüli közzététel az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2017. február 6. napján történő szüneteltetéséről (2017.01.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 113.§ (1) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 113. § (1) bekezdése alapján az általa kezelt valamennyi nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása technikai okok miatt valamennyi forgalmazási helyen 2017. február 6-án (hétfőn) szüneteltetésre kerül. A befektetési jegyek forgalmazása 2017. február 7-én (kedden) a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Az Alapkezelő felhívja a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a szüneteltetés napja az érintett alapok vonatkozásában nem minősül forgalmazási napnak és egyben elszámolási szünnap is. A forgalmazási szünnapot megelőzően felvett és még nem teljesített megbízások teljesítésére és elszámolására az érintett alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor a szüneteltetés időtartama figyelmen kívül marad.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.12.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja (HU0000709985) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. december 29-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)

A YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (HU0000714191) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. december 29-én módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)

Az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja (HU0000705322) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2017. január 03-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).
KIID letöltése (PDF)


 

Tájékoztatás a MARKETPROG Asset Management Zrt. Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról (2016.12.05.)

Kezelési Szabályzat (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Tájékoztató (PDF)
Nyilvános ajánlattétel (PDF)

Figyelemfelhívás: Társaságunk egyik üzletkötőjének hozzátartozója a Marketprog Befektetési Alapkezelő vezető tisztségviselője. Társaságunk az érdek-összeütközés elkerülése érdekében az Összeférhetetlenségi politika (C./b) alapján megtette a szükséges intézkedéseket.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.11.25)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az Alapra vonatkozó alapinformációkat (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint a kockázatokat, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek tekintetében.

Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel módosul a Tájékoztatónak az Alap alapadatait (az alap új neve: Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja), valamint az Alap kockázati profilját bemutató fejezetei, továbbá a Tájékoztató 1. számú melléklete, amely az Alap forgalmazási helyeit mutatja be.

A fenti változások egységesen 2016. december 27. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.10.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-653/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000706007) Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési politikáját, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2016. november 18. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.10.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-657/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési politikáját, valamint a díjakat és költségeket bemutató fejezetek módosításai 2016. november 18. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.09.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolásra kerülő befektetési alapok (Alapok) Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, az Alapok tőkéjének megóvására vonatkozó ígéretet és teljesítésének biztosítását, valamint ezzel összefüggésben az Alapokra vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, továbbá az Alapok Kezelési szabályzatának fentiekben bemutatott módosítására való tekintettel a Tájékoztatók Alapok alapadatait, valamint Alapok kockázati profilját bemutató fejezetei.

A fenti változások egységesen 2016. november 2. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a változások hatályba lépésének napjától az Alapok befektetési politikája a továbbiakban nem biztosít tőkevédelmet.

Tájékoztatjuk továbbá a fentiekben felsorolt Alapok Befektetőit, hogy 2016. november 1. napjáig az érintett Alapok befektetési jegyeinek visszaváltása térítésmentesen lehetséges.

A térítésmentes visszaváltást az Alapok Forgalmazója, oly módon biztosítja, hogy a befektetési jegyek visszaváltásakor felszámításra kerülő díjat legkésőbb 2016. november 4.napjáig a Befektető értékpapírszámláján jóváírja.

Érintett alapok:

Alap neve Alap új neve
(2016. november 2-tól)
ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243 H-KE-III-644/2016
Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap Erste Likviditási Befektetési Alap HU0000703848 H-KE-III-647/2016
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702006 H-KE-III-660/2016
Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000703483 H-KE-III-661/2016

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának 2016. október 15. napján történő szüneteltetéséről (2016.09.30.)

Közzététel letöltése (PDF)


 

Közlemény az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja nyilvántartásba vételéről (2016.08.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja 2016. július 29-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 1.851.126- db, egyenként 1 dollár névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 5. napján kelt H-KE-III-600/2016.sz. határozatával, 1111-693 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2016. augusztus 15-én indul.


 

Közlemény az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap nyilvántartásba vételéről (2016.08.15.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap 2016. július 29-én sikeresen lezárult jegyzésének eredményeképpen 818.295- db, egyenként 1 dollár névértékű befektetési jegy került lejegyzésre.

A sikeres jegyzés eredményeképpen - az Alapkezelő kérésére - a Magyar Nemzeti Bank 2016. augusztus 5. napján kelt H-KE-III-599/2016.sz. határozatával, 1111-692 lajstromozási számon nyíltvégű befektetési alapként nyilvántartásba vette az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap elnevezésű befektetési alapot.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása: 2016. augusztus 15-én indul.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2016.08.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (ISIN: HU0000703830) Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában módosult a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezet.

A fentieken túlmenően módosul az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete is, továbbá frissítésre kerültek egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

A módosítás hatályba lépésének napja: 2016. augusztus 9.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.08.09.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Társaság) közzéteszi, hogy az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Tájékoztatóiban és Kezelési Szabályzataiban módosultak a könyvvizsgáló személyére vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek.

A módosítás hatályba lépésének napja: 2016. augusztus 9.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre kerültek az ott szereplő egyes jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.


A módosítással érintett alapok:

Alap neve
ISIN azonosító
1) Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja HU0000705306
2) Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243
3) Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740
4) Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap HU0000707716
5) Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000706007
6) Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000705991
7) Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap HU0000701529
8) Erste Európai Részvény Alapok Alapja HU0000708649
9) Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja HU0000708656
10) Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap HU0000710694
11) Erste Stock Global HUF Alapok Alapja HU0000712492
12) Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja HU0000712500
13) Erste Megtakarítási Alapok Alapja HU0000704507
14) Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja HU0000708631
15) Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja HU0000705488
16) Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja HU0000711692
17) Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja HU0000705314
18) YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja HU0000709985
19) YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU0000709993
20) Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap HU0000703848
21) Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU0000705322
22) Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap HU0000704200
23) Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160
24) Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702006
25) Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000703483
26) Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537
27) YOU INVEST Stabil Alapok Alapja HU0000704499
28) YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja HU0000714191
29) YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja HU0000714183
30) YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja HU0000714175

 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.07.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (HU0000711692) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. július 18-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).

Dokumentum letöltése (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2016.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 30. napján kelt, H-KE-III-550/2016. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap (Alap) mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000717525 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2016. július 13.- 2016. július 29. napja között tart

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2016.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2016. június 30. napján kelt, H-KE-III-546/2016. számú határozatával jóváhagyta az Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000717533 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

A jegyzési időszak 2016. július 13.- 2016. július 29. napja között tart

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján, továbbá elérhető a jegyzési helyeken.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

AzErste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (HU0000703848) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme és ajánlott minimum tartási időtartama 60 napra módosult.

Az Erste Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (HU0000702006) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme 180 napra és ajánlott minimum tartási időtartama 90 napra módosult.

Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (HU0000703483) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 17-én az alap tőkevédelme 180 napra és ajánlott minimum tartási időtartama 180 napra módosult.


 

Közlemény az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnéséről (2016.06.09)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; ; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) (Alap) megszűnési jelentését.

Megszűnési jelentés letöltése (PDF)


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.06.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (HU0000705306) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. június 06-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (3-asról 4-esre nőtt).


 

Közzététel az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnése kapcsán (2016.06.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) megszűnési eljárása megindult. A fentiekre tekintettel az Erste Tőkevédett Alapok Alapja befektetetési jegyeinek forgalmazása a mai nappal felfüggesztésre kerül.

A megszűnési jelentés közzétételének várható időpontja: 2016. június 10.


 

Közlemény Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnéséről (2016.06.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN: HU0000710181) befektetői az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le 2016. május 27. napján.

A Kbftv 75.§ (3) bekezdésének b) pontjának megfelelően, az Erste Tőkevédett Alapok Alapja megszűnési eljárása megindult.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.05.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (HU0000705306) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. május 20-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-421/2016. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását az Alap befektetési politikáját, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

Hatályba lépés

Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, az Alapok tőkéjének megóvására vonatkozó ígéretet és teljesítésének biztosítását, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.

Hatályba lépés

Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
1) Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702006 H-KE-III-400/2016
2) Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000703483 H-KE-III-426/2016
3) Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap HU0000703848 H-KE-III-432/2016

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.

A változások 2016. május 18. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
1) YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja HU0000714175 H-KE-III-412/2016
2) YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja HU000071483 H-KE-III-403/2016
3) YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja HU0000714191 H-KE-III-399/2016

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2016.05.18.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását az Alapok befektetési politikáját, a kockázatokat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a közreműködő szervezetekre (kiszervezett tevékenységet végző szervezetek felsorolása) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.

Hatályba lépés

Az eszközök értékelését bemutató fejezet módosítása 2016.06.08. napján, a befektetési szabályokat érintő változások 2016.06.17. napján, míg a további módosítások 2016.05.18. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
1) Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537 H-KE-III-398/2016
2) Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja HU0000705306 H-KE-III-402/2016
3) Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243 H-KE-III-396/2016
4) Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740 H-KE-III-390/2016
5) Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap HU0000707716 H-KE-III-394/2016
6) Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000706007 H-KE-III-392/2016
7) Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000705991 H-KE-III-389/2016
8) Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap HU0000701529 H-KE-III-408/2016
9) Erste Európai Részvény Alapok Alapja HU0000708649 H-KE-III-391/2016
10) Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja HU0000708656 H-KE-III-406/2016
11) Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap HU0000710694 H-KE-III-407/2016
12) Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU0000705322 H-KE-III-401/2016
13) Erste Tőkevédett Alapok Alapja HU0000710181 H-KE-III-414/2016
14) Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160 H-KE-III-397/2016
15) Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 H-KE-III-434/2016
16) Erste Stock Global HUF Alapok Alapja HU0000712492 H-KE-III-393/2016
17) Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja HU0000712500 H-KE-III-388/2016
18) Erste Megtakarítási Alapok Alapja HU0000704507 H-KE-III-415/2016
19) Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja HU0000708631 H-KE-III-413/2016
20) Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja HU0000705488 H-KE-III-422/2016
21) Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja HU0000711692 H-KE-III-420/2016
22) Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja HU0000705314 H-KE-III-395/2016
23) YOU INVEST Stabil Alapok Alapja HU0000704499 H-KE-III-410/2016
24) YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU0000709993 H-KE-III-409/2016
25) YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja HU0000709985 H-KE-III-411/2016

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2016.02.16.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (HU0000704499) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2016. február 16-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (4-esről 3-asra csökkent).

Kiemelt Befektetői Információk letöltése (PDF)


 

Közlemény a Kiemelt Befektetési Információk módosításáról (2015.12.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (HU0000712492) Kiemelt Befektetői Információk dokumentumában 2015. december 28-án módosításra került az alap kockázat/nyereség profilú besorolása (5-ösről 6-osra változott).

Kiemelt Befektetői Információk letöltése (PDF)


 

A Generali Alapkezelő Zrt. rendkívüli közleménye a Generali Tripla5 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Megszűnési jelentéséről és a befektetők kifizetésének megkezdésének időpontjáról (2015.12.23.)

Közzététel (PDF)
Megszűnési jelentés (PDF)


 

lnformációk az ESPA WWF STOCK UMWELT befektetési jegyeinek tulajdonosai számára (2015.10.20.)

Közzététel letöltése (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.08.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-693/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap (HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását, a befektetési politikát, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

A befektetési politikát érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.

Az Alap módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai.

Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja HU0000714191 H-KE-III-694/2015
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja HU0000714183 H-KE-III-695/2015
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja HU0000714175 H-KE-III-721/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.25.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 25. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 25. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja HU0000709985 H-KE-III-718/2015
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja HU0000709993 H-KE-III-690/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alapok kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 13. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 13. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja HU0000712492 H-KE-III-663/2015
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja HU0000712500 H-KE-III-666/2015
Erste Megtakarítási Alapok Alapja HU0000704507 H-KE-III-665/2015
Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja HU0000708631 H-KE-III-689/2015
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja HU0000705488 H-KE-III-664/2015
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja HU0000711692 H-KE-III-701/2015
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja HU0000705314 H-KE-III-704/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását a kockázatokat, valamint a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

A változások 2015. augusztus 13. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja HU0000701537 H-KE-III-703/2015
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja HU0000704499 H-KE-III-719/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, valamint a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alapok Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

A változások 2015. augusztus 10. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja HU0000705322 H-KE-III-688/2015
Erste Tőkevédett Alapok Alapja HU0000710181 H-KE-III-683/2015
Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap HU0000703160 H-KE-III-616/2015
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000702006 H-KE-III-641/2015
Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja HU0000703830 H-KE-III-643/2015
Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000703483 H-KE-III-626/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.10.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, az Alapokat terhelő díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 10. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 10. napján lépnek hatályba.

Érintett alapok:

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap HU0000701529 H-KE-III-646/2015
Erste Európai Részvény Alapok Alapja HU0000708649 H-KE-III-648/2015
Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja HU0000708656 H-KE-III-667/2015
Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap HU0000710694 H-KE-III-687/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.08.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az alábbiakban felsorolt befektetési alapok Kezelési Szabályzatainak módosítását, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a közreműködő szervezetekre (könyvvizsgáló személye) vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek tekintetében.

A fentieken túlmenően Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapokat terhelő díjak és költségek érintő változások 2015. szeptember 7. napján, míg a további módosítások 2015. augusztus 6. napján lépnek hatályba.

Alap neve ISIN azonosító MNB határozat száma
Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja HU0000705306 H-KE-III-624/2015
Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708243 H-KE-III-647/2015
Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap HU0000707740 H-KE-III-681/2015
Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap HU0000707716 H-KE-III-627/2015
Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000706007 H-KE-III-659/2015
Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap HU0000705991 H-KE-III-622/2015

Az Alapok módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.07.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-623/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A Kezelési Szabályzat kockázatokat és a könyvvizsgáló személyét bemutató fejezeteinek módosításai 2015. július 29. napjától, míg az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezet módosítása 2015. augusztus 31. napjától lép hatályba. Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet. Az Alap módosításokkal egységes szerkezetű Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.05.06.)

Közlemény letöltése (PDF)


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztatók és Kezelési Szabályzatok módosításáról (2015.05.06.)

Közlemény letöltése (PDF)


 

Közzététel az Erste Tőkevédett Állampapír Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2015.04.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:

Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) befektetési jegyeinek forgalmazása 2015. április 29. és 2015. április 30. napján felfüggesztésre kerül.

Az Alapkezelő 2015. március 23. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-358/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2015. április 30. napján történő egyesülését.

A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2015. május 4. napján adhatnak először megbízást.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-367/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714191) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-313/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714183) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2015.04.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-366/2015. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000714175) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési politikát, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. május 7. napján lépnek hatályba.Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2015.03.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-358/2015. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704333) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2015. április 30. napján történő egyesülését.

Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Tőkevédett Állampapír Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2015. április 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentes visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2015. április 23. napjáig.

Beolvadási tájékoztatás
Egyesülési Tervezet
Erste Tőkevédett Állampapír Alap KIID
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap KIID


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-773/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703830) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása továbbá a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-745/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704499) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-747/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000709993) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-792/2014. számú határozatával engedélyezte a YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000709985) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000705488) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-754/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000707716) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak és költségek növekedését eredményező változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-790/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000708243) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-759/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap(Alap) (ISIN azonosító: HU0000704333) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. február 13. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-755/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000710181) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-770/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, továbbá a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-760/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-741/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000712492) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-771/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000701529) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-774/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000701537) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-782/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000706007) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások és a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-781/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705991) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások és a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-743/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000704507) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, díjakat és költségeket, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-740/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705306) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-832/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703160) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezet 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, valamint a folyamatos forgalmazás szabályait bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-831/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708649) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a díjakat és költségeket bemutató fejezetek módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-833/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000707740) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások, valamint a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek befektetőkre nézve hátrányos változása érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, valamint a folyamatos forgalmazás szabályait bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-807/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000705314) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a díjakat és költségeket, továbbá a kockátokat bemutató fejezet módosítása, valamint a cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-742/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708631) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezet módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-727/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000712500) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat bemutató fejezet módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-748/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703483) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-739/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000710694) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazására vonatkozó információkat bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-768/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000708656) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó információkat, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-766/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja(Alap) (ISIN azonosító: HU0000705322) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, a befektetési jegyek visszaváltását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.12.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-753/2014. számú határozatával engedélyezte az ErsteDPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (Alap) (ISIN azonosító: HU0000711692) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2015. január 30. napján, az eszközök értékelését bemutató fejezetek módosításai 2015. január 14. napján, míg a további változások (a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, a kockázatokat, bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok és egyéb adatok frissítése) 2014. december 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatójában frissítésre került az ott szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, aktualizálásra kerültek az adózási információk, valamint módosításra került az Alap kockázati profilját bemutató fejezet.

Az Alapkezelő az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közzététel az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2014.12.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:

Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704325) befektetési jegyeinek forgalmazása 2014. december 29. és 2014. december 30. napján felfüggesztésre kerül.

Az Alapkezelő 2014. november 17. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-685/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2014. december 30. napján történő egyesülését.

A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2014. december 31. napján adhatnak először megbízást.


 

Közlemény Alapok nyilvántartásba vételéről (2014.11.18.)

A Magyar Nemzeti Bank 2014. november 18. napján kelt határozataival nyilvántartásba vette az alábbi alapokat:

YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja H-KE-III-698/2014. számú határozat 1111-585
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja H-KE-III-697/2014. számú határozat 1111-584
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja H-KE-III-696/2014. számú határozat 1111-583

 

Közlemény a befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2014.11.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-685/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000704325) (Beolvadó Alap), valamint az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosító: HU0000702006) mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2014. december 30. napján történő egyesülését.

Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának2014. december 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2014. december 18. napjáig.

Tájékoztatás az Alap beolvadásáról
Egyesülési Tervezet
Alpok Tőke-, és Hozamvédett Alap KIID
Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap KIID


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.11.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-686/2014. számú határozatával engedélyezte Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) HU0000702006 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített, a hatályos Kbftv. rendelkezéseinek megfeleltetett kezelési szabályzatának módosítását.

Módosul az Alap kezelési szabályzatának az Alap befektetési politikáját, a befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módját, valamint az eszközök értékelését bemutató fejezetei.

Ezeken túlmenően frissítésre kerültek az Alap tájékoztatójában szereplő jogi személyek cégadatai, piaci adatai, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolók alapján egyéb adatai, a befektetési alap kockázati profilját bemutató fejezet, valamint átvezetésre kerültek az adózási információk változásai.

A módosítások hatálybalépésének napja: 2014. december 30.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény az Erste Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap megszűnéséről (2014.10.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap (lajstromszám: 1111-487) (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2014. szeptember 30. napján járt le.

A kifizetés kezdő napja: 2014. október 9.

Megszűnési jelentés letöltése (PDF)


 

Közlemény az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap megszűnéséről (2014.10.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (lajstromszám: 1111-489) (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2014. szeptember 30. napján járt le.

A kifizetés kezdő napja: 2014. október 9.

Megszűnési jelentés letöltése (PDF)


 

Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszonkettedik negyedéves hozamvédelem (2014.10.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszonkettedik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. október 1. napjától kezdődő, 2014. december 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A tőke- és hozamvédelmet a Kezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-550/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714175 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)

Tájékoztató (PDF)

Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-551/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714183 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)

Tájékoztató (PDF)

Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató, Kezelési Szabályzat, Hirdetmény és Kiemelt Befektetői Információk jóváhagyásáról (2014.09.26.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a 2014. szeptember 25. napján kelt, H-KE-III-559/2014. számú határozatával jóváhagyta a YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja (Alap) – mint nyílt végű, határozatlan futamidejű, ABA-ként harmonizált, szakmai és lakossági befektetőknek forgalmazott, értékpapír befektetési alap – HU0000714191 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, kiemelt befektetői információi, valamint a hirdetmény megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)

Tájékoztató (PDF)

Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszonegyedik negyedéves hozamvédelem (2014.07.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszonegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. július 1. napjától kezdődő, 2014. szeptember 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.05.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-304/2014. számú határozatával engedélyezte Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap (Alap) HU0000703848 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2014. június 10. napján lép hatályba, míg a további változások (az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek módosítása, valamint az cégadatok frissítése) 2014. május 8. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap huszadik negyedéves hozamvédelem (2014.04.03.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, huszadik meghirdetett negyedéves hozamvédelme 2014. április 1. napjától kezdődő, 2014. június 30. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Kezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Közlemény befektetési alap hitelfelvételéről (2014.03.21.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) a Batv. 114. § (1) bekezdés s) pontja alapján az alábbiakat teszi közzé:

Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (ISIN: HU0000712500) – befektetési alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából – 2014.03.21 napján hitelt vett fel a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. § illetve 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az ott meghatározott korlátozások figyelembe vételével.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-125/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja (a névváltozást követően YOU INVEST Stabil Alapok Alapja) (ISIN: HU0000704499) kezelési szabályzatának módosítását.

Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-127/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja (a névváltozást követően YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja) (ISIN: HU0000709993) kezelési szabályzatának módosítását.

Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.03.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-124/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Globál Aktív 50 Alapok Alapja (a névváltozást követően: YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja) (ISIN: HU0000709985) kezelési szabályzatának módosítását.

Változik az Alap elnevezése, az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozat megjelölése, valamint változnak a befektetési jegyek forgalmazására vonatkozó szabályok. Frissítésre került a 2. számú melléklet, valamint a kezelési szabályzatnak az alap múltbeli teljesítményét bemutató fejezete. A változások 2014. március 24. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-38/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) HU0000702006 kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-3/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap (Alap) (HU0000711213) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-9/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (HU0000706007) ISIN kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának eszközök értékelését érintő, továbbá a vételi és visszaváltási megbízások felvételének napon belüli határidejét megjelölő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-55/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (Alap) (HU0000710694) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-39/2014. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap (Alap) (HU0000708243)kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-10/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (Alap) (HU0000707740) ISIN kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését érintő változása 2014. január 29. napjától lép hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-56/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (HU0000703483) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-45/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (Alap) (HU0000704325) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-67/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (Alap) HU0000704333 ISIN kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának az eszközök értékelését és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályait érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014.01.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-48/2014. számú határozatával engedélyezte az Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (Alap) (HU0000711247) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának eszközök értékelését érintő változásai 2014. január 29. napjától lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2014. 01.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-921/2013. számú határozatával engedélyezte az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (HU0000703160) kezelési szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelési szabályzatának a nettó eszközérték megállapítására, valamint a portfólió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályai 2014. január 7. napjától lépnek hatályba.

Aktualizálásra került továbbá a kezelési szabályzatnak az Alap múltbéli teljesítményét bemutató fejezete.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenkilencedik negyedéves hozamvédelem (2014.01.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizenkilencedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2014. január 1. napjától kezdődő, 2014. március 31. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %.

Az Alapkezelő azért döntött emellett a hozamígéret mellett, mert az év első negyedéve folyamán a befektetési alap az Erste Tőkevédett Állampapír Alapba olvad és a befektetési politika által biztosított hozamvédelmet meg kívánja szüntetni, ugyanakkor a tőkevédelmet továbbra is biztosítani kívánja. A befektetési politika az átvevő alap esetén, úgy néz ki, hogy az alap eszközeinek legalább 80%-át EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kívánja fektetni, abból a célból, hogy a befektetők mentesülhessenek a kamatjövedelemhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetésének kötelezettsége alól.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Közlemény (2013.12.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2013. december 17. napján járt le.

A kifizetés kezdő napja: 2013. december 23.

Megszűnési jelentés


 

Közlemény (2013.12.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) közzéteszi az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (Alap) megszűnési jelentését. Az Alap futamideje 2013. december 13. napján járt le.

A kifizetés kezdő időpontja: 2013. december 20.

Megszűnési jelentés


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.11.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-808/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Európai Részvény Alapok Alapja) (ISIN azonosító: HU0000708649) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, az Alap nevének változása, eszközök értékelését, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezetek módosulása 2013. december 30. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések módosítása, a visszaváltási megbízások napon belüli határidejének feltüntetése, a könyvvizsgáló személyének változása) 2013. november 29. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.11.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa a H-KE-III-807/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000708656) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintőváltozások 2013. december 30. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések módosítása, a visszaváltási megbízások napon belüli határidejének feltüntetése, a könyvvizsgáló személyének változása, az eszközök értékelését, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezetek módosulása) 2013. november 29. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-728/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000701529) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján lép hatályba, míg a további változások (az eszközök értékelésének, valamint a könyvvizsgáló személyének módosítása továbbá a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, valamint 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-742/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000711213) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának, a könyvvizsgáló személyének módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, továbbá az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-768/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000707716) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának, a könyvvizsgáló személyének módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, továbbá az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-767/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000710181) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének, a nettó eszközérték megállapításáról szóló fejezet, valamint a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak, valamint a kockázati tényezőket bemutató fejezet pontosítása, továbbá feltüntetésre kerül a visszaváltási megbízások napon belüli határideje) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-758/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000704507) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelésének valamint a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a könyvvizsgáló személyének változása, valamint az 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-718/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000705314) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A kezelési szabályzat alábbiakban megnevezett változásai 2013. október 30. napján lépnek hatályba: befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékének nevesítése, az eszközök értékelésének szabályait bemutató fejezetek változása, továbbá a könyvvizsgáló személyének változása.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-699/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000710694) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, továbbá a visszaváltási feltételeket (visszaváltási jutalék bevezetése) érintő módosítás 2013. november 28. napján lép hatályba. A további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a nettó eszközérték megállapítását, közzétételének helyét és idejét, a portfolió elemeinek, valamint a származtatott ügyletek értékelését bemutató fejezetek, a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék maximális mértékének növekedése, valamint 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 10. 29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-710/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000702006) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, valamint a büntető jutalék bevezetése 2013. november 28. napján, míg a további változások (az eszközök értékelése, a portfolió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, valamint a könyvvizsgáló személye. a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a vételi és visszaváltási megbízások felvételének napon belüli határidejének meghatározása, 1. számú melléklet változása) 2013. október 30. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.10.14)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-702/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Tőkevédett Állampapír Alap) (ISIN azonosító: HU0000704333) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap nevének változása, a befektetési szabályokat érintő változások (a hozamvédelemre vonatkozó ígéret megszűnésével kapcsolatban eszközölt változások, a tőkevédelemhez kapcsolódó befektetési politika változása), a kockázati tényezők bemutatásáról, a nettó eszközérték bemutatásáról, valamint a portfólió elemeinek értékeléséről szóló fejezetek 2013. november 15. napján lépnek hatályba. A további változások (az Alap könyvvizsgálójának személye, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. október 15. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennyolcadik negyedéves hozamvédelem (2013.10.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9.em.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizennyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. október 1. napjától kezdődő, 2013. december 31. napjáig tartó negyedévre éves 1,0 %, nominálisan 0,252 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennyolcadik negyedéves hozamvédelem (2013.10.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzatában szereplő befektetési politika által biztosított, tizennyolcadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. október 1. napjától kezdődő, 2013. december 31. napjáig tartó negyedévre éves 0,0 %, nominálisan 0,0 %. Az Alapkezelő azért döntött emellett a hozamígéret mellett, mert az év negyedik negyedéve folyamán a befektetési alap befektetési politikát fog váltani és a befektetési politika által biztosított hozamvédelmet meg kívánja szüntetni, ugyanakkor a tőkevédelmet továbbra is biztosítani kívánja. A befektetési politika tervezett változását követően az alap eszközeinek legalább 80%-át EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba kívánja fektetni, abból a célból, hogy a befektetők mentesülhessenek a kamatjövedelemhez kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetésének kötelezettsége alól.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.”


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. szeptember 20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-666/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000704200) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, a portfólió elemeinek értékeléséről szóló fejezet módosulása, a származtatott ügyletek értékeléséről szóló fejezetek módosulása, valamint Alap nevének változása 2013. október 21. napján lép hatályba.

A további változások (az Alap könyvvizsgálójának személyének változása, továbbá a „B” befektetési jegy sorozat forgalmazásának megszüntetése miatt a „B” befektetési jegy sorozatra vonatkozó információk törlése a kezelési szabályzat szövegéből, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a kockázati tényezők bemutatásáról, a nettó eszközérték számításáról szóló fejezet és az 1. számú melléklet változása) 2013. szeptember 23. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. szeptember 20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-667/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (ISIN azonosító: HU0000705306) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. október 21. napján, míg a további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések változása, az eszközök értékelésének szabályait bemutató fejezetek változása, továbbá könyvvizsgáló személyének változása) 2013. szeptember 20. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.10)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-566/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Alap (új néven: Erste Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000703848) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. október 10. napján, míg a további változások (az Alap nevének változása, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának változása, a nettó eszközérték számítás szabályainak változása, a könyvvizsgáló személyének változása, az 1. számú melléklet változása) 2013. szeptember 11. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-602/2013. számú határozatával engedélyezte Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap) (ISIN azonosító: HU0000704325) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosul az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató fejezet) valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján lép hatályba.

A további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-561/2013. számú határozatával engedélyezte Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703483) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosulnak az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató, valamint a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges körét bemutató fejezetek) valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján lép hatályba.

A további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-560/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) (Alap) (ISIN azonosító: HU0000703830) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján, míg a további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása, valamint a portfolió elemeinek értékelését, származtatott ügyletek értékelését bemutató fejezetek kiegészítése) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.06)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-562/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (a névváltozást követően: Erste Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap) (Alap) (ISIN azonosító: HU0000 711247) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása, valamint az Alap nevének változása 2013. október 7. napján, míg a további változások (a kezelési szabályzatban nevesített jogszabályok felsorolásának bővítése, az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrásának módosítása, valamint a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait bemutató fejezet pontosítása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény kezelési szabályzat változásáról (2013.09.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-633/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (a névváltozást követően: Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja) (Alap) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap nevének változása, a befektetési alap által kibocsátott sorozatok számára és jelölésére vonatkozó információk módosulása, a befektetési szabályok változása, továbbá a visszaváltási feltételeket érintő változások, valamint a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékéről szóló információt bemutató fejezetek változása 2013. október 7. napján lépnek hatályba. A további változások (a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, az eszközök értékelésének bemutatásáról szóló fejezetek módosítása, a kockázati tényezők bemutatásáról szóló fejezet módosítása, a forgalmazási helyek felsorolásának módosítása (1. számú melléklet), valamint a könyvvizsgáló személyének módosulása) 2013. szeptember 9. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény kezelési szabályzat változásáról (2013.09.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-634/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap (a névváltozást követően: Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap nevének változása, a befektetési szabályok változása, a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék változása, a forgalmazási helyek felsorolásának módosítása (1. számú melléklet), továbbá a visszaváltási feltételeket érintő változások 2013. október 7. napján lépnek hatályba.

A további változások (befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait érintő rendelkezések pontosítása, az eszközök értékelésének bemutatásáról szóló fejezetek, a kockázati tényezők bemutatásáról szóló fejezet, a nettó eszközérték megállapítását, közzétételének helyét és idejét, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárást bemutató fejezet módosulásai, valamint a könyvvizsgáló személyének módosulása) 2013. szeptember 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-603/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000705991) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása (pontosításra kerül azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe az Alap fektethet, módosul az egyes portfolióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett arányát bemutató fejezet) 2013. október 2. napján, míg a további változások (az 1. számú melléklet változása, az eszközök értékelésének szabályai, valamint változik a könyvvizsgáló személye) 2013. szeptember 3. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.09.02)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-563/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000706007) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. október 2. napján, míg a további változások [az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrását bemutató fejezetek módosítása, a portfólió devizális kitettség meghatározásának pontosítása, a nettó eszközérték számítás szabályainak, a portfólió elemeinek, a származtatott ügyletek értékelése szabályainak és a könyvvizsgáló személyének változása, valamint az 1. számú melléklet változása] 2013. szeptember 3. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közzététel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.08.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit:

az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján felfüggesztésre kerül.Az Alapkezelő 2013. július. 29. napján tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését, tekintettel az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap (Beolvadó alap) 2013. szeptember 2. napján az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alapba történő beolvadására.

A Beolvadó alap befektetői a jogutód befektetési alap befektetési jegyeire 2013. szeptember 3. napján adhatnak először megbízást.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.08.23.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-452/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (ISIN HU0000703160) (Alap) hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A fent nevezett módosításról az Alapkezelő 2013. július 5. napján közleményt jelentetett meg, amellyel egyidejűleg az Alapkezelő honlapján közzétette az Alap módosított kezelési szabályzatát is, amelyben a letétkezelő részére fizetendő díj összege tévesen került feltüntetésre. Az Erste Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit, hogy a letétkezelő részére fizetendő díj összegében változás nem történt (az Alap által megtérítendő letétkezelői díj összegére vonatkozóan továbbra is az Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában az Alapkezelő és a letétkezelő között 2012. március 27. napján létrejött szerződés van érvényben, amely módosításának hatálybalépését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-232/2012. számú, 2012. június 20. napján kelt határozatával hagyta jóvá). A letétkezelő részére fizetendő díj helyes összegére vonatkozó információk megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján, az Alap kezelési szabályzatában.

Teljes Tájékoztató (PDF)


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-494/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 10 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000704499) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségeket, a visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési napot, továbbá az Alap által az Alapkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő összesített díj mértékét érintő változások valamint az alap nevének változása 2013. szeptember 2. napjától, míg a további változások (a könyvvizsgáló személye, a kockázati tényezők besorolása, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, valamint a portfólió elemeinek értékelését bemutató fejezetek pontosítása) 2013. augusztus 1. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Kiemelt Befektetői Információk (PDF)
Teljes Tájékoztató (PDF)


 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. július 30-án kiadott H-KE-III-541/2013. számú határozata alapján 1111-530 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapját. (2013.07.30.)


 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. július 30-án kiadott H-KE-III-540/2013. számú határozata alapján 1111-529 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste Stock Global HUF Alapok Alapját. (2013.07.30.)


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvényalap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény a forgalmazási helyek módosításáról (2013.07.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Válogatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap, új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja) által kibocsátott befektetési jegyek vétele 2013. augusztus 1. napjától az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete szerint módosul.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról és a befektetési alapok egyesüséléről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről (2013.07.29.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-530/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap és az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap 2013. szeptember 2. napján történő egyesülését. Továbbá a Felügyelet engedélyezte a Beolvadó alap (Alpok Tőkevédett Megtakarítási Befektetési Alap) forgalmazásának 2013. augusztus 30. és 2013. szeptember 2. napján történő felfüggesztését. A Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap (ISIN HU0000708243) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy mind a Beolvadó, mind az Átvevő alap befektetőit megilleti az a jog, hogy befektetési jegyeik térítésmentesen visszaváltására kérelmet nyújtsanak be 2013. augusztus 29. napjáig.

Az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Befektetési Alap esetén a befektetési jegyek vétele és visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változások, a nettó eszközérték számítás szabályai, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. augusztus 30-án lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.

Egyesülési tervezet (PDF)
Beolvadási tájékoztató (PDF)


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-466/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (ISIN HU0000711692) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 8. napjától, míg a további változások (a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, valamint a portfólió elemeinek értékelését bemutató fejezetek pontosítása) 2013. július 8. napján lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.08.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-465/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (ISIN HU0000708631) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 8. napjától, míg a további változások (a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása) 2013. július 8. napján lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-450/2013. számú határozatával engedélyezte az Alpok Válogatott Alap (új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000705488) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok és az ehhez kapcsolódó módosítások , a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő díjak legmagasabb mértékének meghatározása, a kockázati tényezők bővülése, a befektetési jegyek visszaváltási jutalékait érintő változások, valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a származtatott ügyletek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, a büntető jutalék eltörlése, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 6. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-453/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN azonosító: HU0000707740) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

AA befektetési szabályok változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (kockázati tényezők, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, az ingatlanok szükséges felszerelési tárgyainak, egyéb eszközeinek nevesítése a kezelési szabályzatban, 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-452/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (ISIN HU0000703160) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. augusztus 5. napjától, míg a további változások (kockázati tényezők, a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, az ingatlanok szükséges felszerelési tárgyainak, egyéb eszközeinek nevesítése a kezelési szabályzatban, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-447/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000709985) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása és az ehhez kapcsolódó módosítások, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértékének valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.07.05.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-447/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja (új neve: Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja) (ISIN azonosítója: HU0000709993) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása és az ehhez kapcsolódó módosítások, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díja legmagasabb mértékének, valamint az alap nevének változása 2013. augusztus 5. napján, míg a további változások (a portfólió elemeinek értékeléséhez felhasználni kívánt árinformáció forrása, a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogainak pontosítása, az 1. számú melléklet változása) 2013. július 5. napján lépnek hatályba.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.07.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhetedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. július 01-gyel kezdődő, 2013. szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 2,80%, nominálisan 0,7058%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.07.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhetedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. július 01-gyel kezdődő, 2013. szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 3,30 %, nominálisan 0,8318 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2013.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. június 17. napján kelt, H-KE-III-391/2013. számú határozatával jóváhagyta az Erste Stock Global HUF Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2013.06.17.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2013. június 17. napján kelt, H-KE-III-398/2013. számú határozatával jóváhagyta az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Közlemény a büntető jutalék eltörléséről (2013.05.13.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em., Cégjegyzékszám: 01-10 044157) vezérigazgatója döntött az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN: HU0000708268) (Alap) egy hónapnál nem régebben vásárolt befektetési jegyeinek visszaváltása esetén – a normál visszaváltási jutalékon felül – felszámított, a visszaváltott befektetési jegyek nettó eszközértékének maximum 2,0%-ának megfelelő mértékű büntető jutalék 2013. május 13. napjától történő eltörléséről.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2013. 04. 29.)

 Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alpok Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) által kibocsátott befektetési jegyek 2013. május 2. napjától az alábbi forgalmazási helyen is forgalmazásra kerülnek:

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszáma: 02-02-000196)
7754 Bóly, Rákóczi utca 7/A

Kirendeltségei:
Bólyi Kirendeltség
Cím: 7754 Bóly, Hősök tere 8/c.
Pécsi Kirendeltség Cím: 7621 Pécs, Király u. 75.
Szederkényi Kirendeltség Cím: 7751 Szederkény, Pécsi u. 40.
Kozármisleny I. Kirendeltség Cím: 7761 Kozármisleny, Orgona u. 18. 

A fentieknek megfelelően az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának 1. számú melléklete 2013. május 2. napján módosításra kerül.  Az Alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.04.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhatodik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. április 01-gyel kezdődő, 2013. június 30-ig tartó, negyedévre éves 3,20%, nominálisan 0,7978%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenhatodik negyedéves hozamvédelem (2013.04.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenhatodik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. április 01-gyel kezdődő, 2013. június 30-ig tartó, negyedévre éves 3,70 %, nominálisan 0,9225 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.02.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-100/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (ISIN HU0000709167) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok (jogszabály szerinti kiegészítés), az Alap könyvvizsgálójának személye, a kockázati tényezők kiegészítésre kerültek, az 1. és 2. számú melléklet (forgalmazási helyek és kezelt befektetési alapok), amely változások a közzététel napján lépnek hatályba.

Az Alap Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.02.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) (Alapkezelő) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-99/2013. számú határozatával engedélyezte az Erste Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. (ISIN: HU0000708771) a hatályos Batv. rendelkezéseinek megfeleltetett Kezelési Szabályzatának módosítását.

Módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok (jogszabály szerinti kiegészítés), a kockázati tényezők kiegészítésre kerültek, az 1. és 2. számú melléklet (forgalmazási helyek és kezelt befektetési alapok), amely változások a közzététel napján lépnek hatályba.

Az Alap Kezelési Szabályzata megtalálható az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-40/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Válogatott Alap (a névváltozást követően: Alpok Válogatott Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változás, a nettó eszközérték megállapítására és a portfolió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok, a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. március 1-én, az Alap új elnevezése, a könyvvizsgáló személyének változása 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-41/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a könyvvizsgáló személye és a befektetési jegyek vételével kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalék maximális mértéke, továbbá a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai és a nettó eszközérték megállapítására vonatkozó szabályok) 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-35/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a nettó eszközérték számítás szabályai és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásával kapcsolatos információk) 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-46/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazási-teljesítési napra vonatkozó szabályt érintő változások, a nettó eszközérték számítás szabályai, befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai 2013. március 1-én, az Alap új elnevezése 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-36/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályok változása 2013. március 1-én, míg az Alap új elnevezése és a további módosítások (a könyvvizsgáló személye, a nettó eszközérték számítás szabályai) 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény  Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-47/2013. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (a névváltozást követően: Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A kezelési szabályzat változásai, az Alap új elnevezése, valamint a nettó eszközérték számítás szabályai 2013. február 1-én lépnek hatályba.


 

Közlemény Kezelési Szabályzat módosításáról (2013.01.30.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-682/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (a névváltozást követően: Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.

A befektetési szabályokat érintő változások 2013. március 1-től, az Alap új elnevezése 2013. február 1-től lép hatályba.


 

Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenötödik negyedéves hozamvédelem (2012.12.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenötödik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. január 01-gyel kezdődő, 2013. március 31-ig tartó, negyedévre éves 3,15%, nominálisan 0,7681%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenötödik negyedéves hozamvédelem (2012.12.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenötödik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2013. január 01-gyel kezdődő, 2013. március 31-ig tartó, negyedévre éves 3,65 %, nominálisan 0,8900 %.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Batv. 23. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet az Alapkezelési szabályzatban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.12.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-589/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.  

Az Alap kezelésének alapvető befektetési szabályain belül az Alap portfoliójának lehetséges elemeit érintő változások a jelen közzététel követő 30. naptól  (2013.01.03.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.12.04.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé: 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-590/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap kezelésének alapvető befektetési szabályain belül az Alap portfoliójának lehetséges elemeit érintő változások a jelen közzététel követő 30. naptól  (2013.01.03.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. október 26-án kiadott H-KE-III-542/2012. számú határozata alapján 1111-497 lajstrom számon nyilvántartásba vette az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapját. (2012.10.31.)


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-491/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-492/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-488/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-490/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.10.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-493/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. november 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke és a forgalmazási napok hossza módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. október 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató jóváhagyásáról (2012.10.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2012. szeptember 28. napján kelt, H-KE-III-497/2012. számú határozatával jóváhagyta az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatát, Tájékoztatóját, a Kiemelt Befektetői Információkat és a Hirdetményt. Ezen dokumentumok közzétételére 2012. október 1. napján kerül sor.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.

Hirdetmény (PDF)
Kezelési Szabályzat és Tájékoztató (PDF)
Kiemelt Befektetői Információk (PDF)


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennegyedik negyedéves hozamvédelem (2012.09.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizennegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. október 01-gyel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 5.35%, nominálisan 1,3448%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizennegyedik negyedéves hozamvédelem (2012.09.28.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizennegyedik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. október 01-gyel kezdődő, december 31-ig tartó, negyedévre éves 4,85%, nominálisan 1,2191%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.09.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-432/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap (a névváltozást követően: Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja) Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az befektetési szabályokat érintő és ezzel összefüggő változások, valamint a forgalmazás-teljesítési napot érintő módosítás, a kockázati tényezők körében történt módosítások és az alap új elnevezése 2012. október 30.-án lép hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.09.24.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-486/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak változása, a befektetési jegyeinek visszaváltásával kapcsolatos költségekre vonatkozó rendelkezések a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. október 24.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximálás értéken került rögzítésre, a vételi jutalék számításának módja, mértéke módosult, bővült a kockázati tényezők köre) a közzététel napján (2012. szeptember 24.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-274/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alapban a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. szeptember 06.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, eltörlésre került a vételi és visszaváltási jutalék, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 07.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.07.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-303/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap portfolióelemeinek értékelésére vonatkozó szabályok változása a közzététel napján (2012.08.07.) lép hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-260/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-258/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globális Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-275/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-305/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.08.01.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-306/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Tőkevédett Likviditási Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása, ehhez kapcsolódóan a tőkevédelemre vonatkozó módosítás a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 31.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. augusztus 01.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.27.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-259/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Európai Részvény Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása, továbbá az Alap elnevezésének Erste Európai Részvény Befektetési Alapra történő megváltoztatása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 26.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 27.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-271/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása és a tőkevédelemre vonatkozó módosítás a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-270/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.20.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-273/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Válogatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 19.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi jutalék számításának mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 20.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Az ERSTE-SPARINVEST módosítja pénzpiaci alapjainak nevét (2012.07.13.)

2012. július 13-án új nevet kap az ERSTE-SPARINVEST két pénzpiaci alapja: az ESPA CASH DOLLAR alapból ESPA LIQUID DOLLAR, míg az ESPA CASH EMERGING-MARKETS  alapból ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS lesz.

A névváltozások hátterében európai uniós irányelvek állnak, amelyek a pénzpiaci, a pénzpiacközeli alapok és a rövid távú befektetések egyértelműbb megkülönböztetését írják elő.

Az ERSTE-SPARINVEST ezzel a két névmódosítással megkezdte alapjainál az uniós irányelvek átültetését.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-221/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Euró Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

AAz Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-220/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-243/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.06.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-236/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek, valamint a befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 5.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 6.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-228/2012. számú határozatával engedélyezte az Erste Megtakarítási Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak (befektetési politikájának) változása és a visszaváltással kapcsolatos költségek a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők körének aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2012.07.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) az alábbiakat teszi közzé:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-229/2012. számú határozatával engedélyezte a Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja Kezelési Szabályzatának módosítását.

Az Alap befektetési szabályainak (befektetési politikájának) változása és a visszaváltással kapcsolatos költségek a jelen közzétételt követő 30. naptól (2012. augusztus 1.), míg a további módosítások (az Alapkezelőnek, a Letétkezelőnek és a forgalmazásban résztvevő személyeknek fizetendő díj számításával kapcsolatos leírás pontosításra került, a könyvvizsgálónak fizetendő éves díj mértéke maximális értéken került rögzítésre, módosult a vételi és visszaváltási jutalék számításának módja és mértéke, a kockázati tényezők körének aktualizálására került sor) a közzététel napján (2012. július 2.) lépnek hatályba.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint kiemelt befektetői információi megtalálhatóak az Alapkezelő honlapján.


 

Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenharmadik negyedéves hozamvédelem (2012.07.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap Tájékoztató és kezelési szabályzata által biztosított, tizenharmadik meghirdetett negyedéves hozamvédeleme 2012. július 01-vel kezdődő, szeptember 30-ig tartó, negyedévre éves 5,35%, nominálisan 1,3485%.

„Az Alap hozam- és tőkevédelme azt jelenti, hogy az alap éves hozama minimálisan a közzétételi helyen, a negyedévek első napjáig meghirdetett, adott negyedéves hozamok összegének megfelelő, éves pozitív hozamot eléri. Az első meghirdetett negyedéves hozamvédelem, 2009. július 15-tel, tört negyedévvel kezdődött. A Törvény 241. § (2) bekezdése szerinti tőke- és hozamvédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és hozamvédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.


 

Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap tizenharmadik negyedéves hozamvédelem (2012.07.02.)

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.