Erősségeink

Az Erste Asset Management a több mint 15 éves tapasztalatával úttörőnek számít a fenntarthatósági befektetések terén. Közép-Európában és a D-A-CH (Németország, Ausztria, Svájc) régióban nálunk dolgozik az egyik legnagyobb csapat, amelynek szakértői a fenntartható fejlődéssel foglalkoznak. Ezáltal alapos elemzéseket tudunk készíteni a fenntarthatósági tényezőkről.

Az Erste Asset Management társadalmi felelősségvállalási gyakorlata

EAM practises responsibility

Tevékenységünk számos irányelv által vezérelt, amelyek biztosítják, hogy a hagyományos alapjaink is megfeleljenek a fenntarthatósági minimumstandardnak.

Célunk: stabil hozam mellett ökológiai és társadalmi hozzáadott érték

Az Erste Asset Managementen belül egy több szakértőből álló csoport kizárólag a fenntartható fejlődési befektetés témájával foglalkozik.

A fenntarthatósági eljárásunk minden elérhető eszközt kihasznál, és  nem korlátozódik néhány vitatható szektor és vállalat kizárására. A magas etikai standardokat alapos, gazdaságilag releváns társadalmi és gazdasági kockázatokra kiterjedő elemzéssel párosítjuk. Célunk a pénzügyi teljesítmény javítása, miközben fenntarthatóan pozitív hatást érünk el a környezet és a társadalom szempontjából.

Az Erste Asset Management megkísérli mérhetővé tenni a fenntarthatósági befektetések társadalmi és ökológiai hozzáadott értékét. A kapott eredmények befolyásolják a további befektetési döntéseket. Így fenntartható módon igyekszünk javítani tevékenységünk hatását.

Továbbá az Erste Asset Management volt az első befektetési vállalkozás Ausztriában, aki aláírta a Montréal Carbon Pledge megegyezést. Ezzel a tettünkkel elköteleztük magunkat amellett, hogy mérjük és nyilvánossá tesszük éves szinten az ökológiai lábnyomunkat.

Aktív részvényesi politika: szavazás és elkötelezettség

Aktív kommunikációt folytatunk a vállalatokkal és foglalkozunk a hiányosságaikkal. Az elkötelezettség hatályában nemzetközi partnerekkel működünk együtt. A részvényalapjaink szavazati jogát a fenntarthatósági irányelveink szerint gyakoroljuk.

Célunk biztosítani, hogy az ügyfeleink véleménye számítson, és hogy szükség esetén gyökeres változások is végbemehessenek az érintett vállalatoknál.

Transzparencia és minőség tekintetében a legmagasabb színvonalat várjuk el

A folyamataink és a fenntartható fejlődést szem előtt tartó alapjaink minőségét rendszeresen külső, fenntartható fejlődéssel foglalkozó szervezetek ellenőrzik és hagyják jóvá.

Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a befektetési folyamatunk magas minőségét, fenntarthatósági fórumokkal és iparági szervezetekkel dolgozunk együtt aktívan. Így az egész piacon elő tudjuk segíteni a fenntarthatósági befektetés fejlődését.

 

WWF-együttműködés

2006-ban kezdtük az együttműködést a WWF Ausztriával, ami hazai és nemzetközi szinten nagy figyelmet kapott. Az együttműködésnek köszönhetően számos nagyszabású környezetvédelmi projektet tudtunk végrehajtani.

 

Erste fenntarthatósági hozam - Az ESG-levél (német nyelven)

Az angol nyelvű, fenntarthatósági témákkal foglalkozó magazinunk, ERSTE RESPONSIBLE RETURN - The ESG Letter a legfrissebb és vitatott témákkal foglalkozik, illeve információkat tartalmaz fenntarthatósági alapjainkról.

 

Az alábbiak is érdekelhetik

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum reklámnak minősül. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH és a Hivatalos nyelveink a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapra vonatkozó tájékoztató (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően és a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelenik meg. Az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21.
§-a szerinti befektetői információk kerülnek összeállításra az AIFMG rendelkezéseinek megfelelően és a 2011. évi InvFG-vel összefüggésben.

A tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor érvényes szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon,  és az érdeklődő befektetők számára a mindenkori alapkezelő, valamint a
mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a nyelvekre, amelyeken a Kiemelt Befektetői Információ/ KID elérhető, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálja, és a dokumentum összeállításával
megbízott személyek szerkesztőségi záráskori ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási
helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Az árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli alakulására vonatkozóan.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat
is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások szintén lehetnek mind pozitív, mind pedig negatív hatással a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy
a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés az aktuális Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21.
§-ának megfelelően a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről és kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG
21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.

Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő
u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk
nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfóliójelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők
alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített
vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni! A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további
kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat.

Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.