Befektetési megközelítésünk

Fenntarthatósági hozam

Az Erste Asset Management befektetési osztályán belül egy szakértői csoport kifejezetten a fenntartható fejlődési befektetetésekre fókuszál. Az Erste Asset Management befektetési folyamata egy integrált megközelítés, amely magában foglalja a pozitív és kizárási kritériumokat, elkötelezettségi elvárásunkat, valamint a „legjobb a kategóriában” módszert. Ennek a folyamatnak az ESG elemzés áll a központjában. Az ESG mozaikszó a környezeti, társadalmi és a vállalatirányítási aspektusok angol elnevezéséből származik.

Kiválasztási folyamatunk


Számos kritériumnak kell megfelelnie azoknak a vállalatoknak,
amikbe befektetünk. A legfontosabb kizáró feltételeink a nukleáris
energia, valamint a fegyvergyártás és kereskedelem. Azokat a
vállalatokat is kizárjuk az alapokból, amelyeknél bizonyítottan
előfordult korrupció vagy gyerekmunka.

A befektetési lehetőségek közé felvett vállalatok listáját egy jól
strukturált megközelítés szerint kezeljük, amiben számos külső és belső
szakértő a segítségünkre van. Egy külön erre a célra létrehozott etikai
tanácsadó testület értékeli, hogy a befektetések valóban összhangban
legyenek a fenntarthatósági kritériumokkal.

 Aktív tulajdonjog: elkötelezettség és szavazás

A fenntartható fejlődés irányába tett lépéseink túlmutatnak azon, hogy társadalmilag felelős vállalatokba fektetünk. A tulajdonosok érdekeinek aktív védelme szerves részét képezi a befektetési megközelítésünknek. Párbeszédet kezdeményezünk azokkal a vállalatokkal, amelyekbe befektetünk vagy alkalmasak számunkra befektetésre. Levelek, konferenciahívások és vállalatlátogatások keretében kérünk információt, és gyakran
szorgalmazunk fejlesztéseket. Ezt a tevékenységet nevezzük elkötelezettségnek. Emellett részt veszünk az éves közgyűléseken, ahol gyakoroljuk a szavazati jogunkat. Ezzel a megközelítéssel azt szeretnénkelérni, hogy motiválni tudjuk a vállalatokat, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon a fenntartható fejlődés kérdése.

A részvény portfólió ökológiai lábnyoma

2015 szeptemberében az Erste Asset Management volt az első befektetési vállalkozás Ausztriában, amelyik elkötelezte magát, hogy közzé teszi részvényportfóliójának ökológiai lábnyomát. Ez egy fontos lépés volt a transzparencia irányába. A CO2 intenzitást éves szinten számoljuk ki, és az Erste Asset Management honlapján közzétesszük.

Irányelveink

Figyelembe vesszük a környezeti, társadalmi és vállalatvezetési (ESG) standardokat

Az ENSZ Principles for Responsible Investing (Felelős Befektetés Elvek - PRI) adja a fenntarthatósági befektetések alapját az ERSTE Asset Managementnél.

Az együttműködő partnereink kiválasztása során fontos kritérium, hogy
aláírták-e a PRI-t, vagy legalább a lehető legtöbb pontját követik.

Nem fektetünk tiltott fegyverekbe

Az Erste Asset Management tartózkodik attól, hogy olyan
vállalatokba fektessen, amelyek tiltott fegyverekkel kapcsolatos
tevékenységet folytatnak. Ezek közé tartoznak:

  • Biológiai és vegyi fegyverek
  • Repeszbombák, ideértve a lehetséges indító és kilövő rendszereket
  • Gyalogsági aknák, aknatelepítési rendszerek és egyéb aknarendszerek
  • Nukleáris fegyverek
  • Uránt tartalmazó fegyverek

Továbbá a külső partnereink együttműködésével figyelemmel kísérjük az
új, vitatott fegyverek kifejlesztését, hogy potenciálisan fel tudjuk
venni őket a tiltólistánkra. A vállalatok mellett azokat a kormányokat
is kizárjuk a befektetési lehetőségeink közül, amelyeket az ENSZ
Biztonsági Tanácsa szankcionált a tiltott fegyverekről szóló nemzetközi
szerződések megsértése miatt.

Élelemre nem spekulálunk

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a befektetési alapjainknál és az ügyfél portfólióknál az élelmiszerre szóló származtatott ügyletektől tartózkodunk. Az általunk kezelt alapok alapja konstrukciók és a multi-asset portfóliók esetében nem fektetünk olyan külső alapokba, melyek élelmiszerekre spekulálnak.

Erste Fenntarthatósági Befektetésekért Felelős Tanácsadó Testület

Az Erste Fenntarthatósági Befektetésekért Felelős Tanácsadó Testülete támogatja a Erste Asset Managementet az ESG megközelítésben és a befektetési folyamatban. A Bizottság nemzetközileg elismert szakemberekből áll, akik a saját területük tudásanyagával járulnak hozzá az optimális döntési folyamathoz.

Tagok

Dr. Anna Durnová, Ph.D. - Elnök, technológia és orvostudomány szakértő

Günter Benischek – Szociális ügyek és civil szervezet szakértő

Ing. Mag. Klaus Bergsmann – Vallás és etika szakértő

Dr. Klaus Gabriel – Vallás és etika szakértő

Univ. Prof. Dr. Gyöngyi Lóránth – Kormányzati szakértő

 

Erste fenntarthatósági hozam - Az ESG-levél (német nyelven)

Az angol nyelvű, fenntarthatósági témákkal foglalkozó magazinunk, ERSTE RESPONSIBLE RETURN - The ESG Letter a legfrissebb és vitatott témákkal foglalkozik, illeve információkat tartalmaz fenntarthatósági alapjainkról.

 

Az alábbiak is érdekelhetik

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum reklámnak minősül. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH és a Hivatalos nyelveink a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapra vonatkozó tájékoztató (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően és a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelenik meg. Az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21.
§-a szerinti befektetői információk kerülnek összeállításra az AIFMG rendelkezéseinek megfelelően és a 2011. évi InvFG-vel összefüggésben.

A tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor érvényes szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon,  és az érdeklődő befektetők számára a mindenkori alapkezelő, valamint a
mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a nyelvekre, amelyeken a Kiemelt Befektetői Információ/ KID elérhető, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálja, és a dokumentum összeállításával
megbízott személyek szerkesztőségi záráskori ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási
helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Az árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli alakulására vonatkozóan.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat
is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások szintén lehetnek mind pozitív, mind pedig negatív hatással a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy
a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés az aktuális Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21.
§-ának megfelelően a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről és kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG
21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.

Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő
u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk
nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfóliójelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők
alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített
vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni! A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további
kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat.

Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.