Fenntarthatósági befektetések

Gerold Permoser, Fenntarthatósági Befektetésekért Felelős Igazgató (CSIO)

“Az ENSZ megközelítése alapján a fenntarthatósági vagy felelős befektetések olyan befektetések, amelyek kifejezetten a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorok (ESG) fontosságát hangsúlyozzák, valamint a pénzpiacok működését és hosszú távú stabilitásának elősegítését célozzák meg. Ez a befektetési megközelítés feltételezi, hogy hosszú távú, fenntartható bevételt csak stabil, jól működő és megfelelően irányított vállalatok tudnak biztosítani.”

Erősségeink

Grafik Sustainability in practice

Befektetési megközelítésünk

Az Erste Asset Management befektetési részlegén egy szakértőkből álló csoport kifejezetten a fenntarthatósági befektetések kérdésével foglalkozik. Az Erste Asset Management befektetési folyamata egy integrált megközelítés, amely magában foglalja a pozitív és kizárási kritériumokat, elkötelezettségi elvárásunkat, valamint a „legjobb a
kategóriában” módszert. Az elkötelezettség kifejezés arra utal, hogy párbeszédet folytatunk azokkal a vállalatokkal, amelyekbe befektettünk. Levelek, konferenciahívások és vállalatlátogatások formájában kérünk tájékoztatást, és gyakran várunk el fejlesztéseket. Ennek a folyamatnak az ESG elemzés áll a központjában, az ESG mozaikszó a környezeti, társadalmi és a vállalatirányítási aspektusok angol elnevezéséből származik.

Fenntarthatósági alapok

Számos nemzetközi tanulmány megerősíti, hogy a társadalmi felelősségvállalás és a versenyképes hozam nem egymást kizáró fogalmak. Az Erste Asset Management fenntartható fejlődést szem előtt tartó alapjaira szigorú szabályok vonatkoznak: környezetvédelmi politika, vállalatvezetés és általános társadalmi felelősségvállalás a vállalatok részéről, amikbe befektetnek. Fenntarthatósági alapjainkat egy egyértelműen strukturált befektetési megközelítés szerint kezeljük, és a hosszú távú trendekből profitálnak, mint például a megújuló energia.

Nachhaltige Fonds

Fontos Önnek a források társadalom- és környezettudatos felhasználása? A fenntarthatósági befektetésekért felelős szakértőink biztosítják Önnek, hogy csak olyan értékpapírok kerülhessenek a portfólióba, amelyek a szigorú fenntarthatósági kritériumoknak megfelelnek. Felkeltettük az érdeklődését?

Fenntarthatósági hozam

Az Erste Asset Management megkísérli mérhetővé tenni a
fenntarthatósági befektetések társadalmi és ökológiai hozzáadott
értékét. A kapott eredmények befolyásolják a további befektetési
döntéseket. Ilyen módon igyekszünk javítani a tevékenységünk környezetre
gyakorolt hatását.

Ez az oka annak, hogy az Erste Asset Management volt az első
Ausztriában, aki aláírta a Montréal Carbon Pledge megegyezést. Ezzel
elköteleztük magunkat amellett, hogy mérjük és nyilvánossá tesszük éves
szinten az ökológiai lábnyomunkat.

 

Erste fenntarthatósági hozam - Az ESG-levél (német nyelven)

Az angol nyelvű, fenntarthatósági témákkal foglalkozó magazinunk, ERSTE RESPONSIBLE RETURN - The ESG Letter a legfrissebb és vitatott témákkal foglalkozik, illeve információkat tartalmaz fenntarthatósági alapjainkról.

 

Ez is érdekelheti

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum reklámnak minősül. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH és a Hivatalos nyelveink a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapra vonatkozó tájékoztató (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően és a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelenik meg. Az
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. és az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21.
§-a szerinti befektetői információk kerülnek összeállításra az AIFMG rendelkezéseinek megfelelően és a 2011. évi InvFG-vel összefüggésben.

A tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor érvényes szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon,  és az érdeklődő befektetők számára a mindenkori alapkezelő, valamint a
mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a nyelvekre, amelyeken a Kiemelt Befektetői Információ/ KID elérhető, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg.

Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálja, és a dokumentum összeállításával
megbízott személyek szerkesztőségi záráskori ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási
helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Az árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli alakulására vonatkozóan.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat
is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások szintén lehetnek mind pozitív, mind pedig negatív hatással a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy
a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés az aktuális Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21.
§-ának megfelelően a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről és kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG
21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.

Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő
u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk
nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfóliójelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők
alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített
vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni! A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további
kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat.

Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.