Fenntarthatósági teljesítmény

Az Erste Asset Management számára a fenntartható fejlődést szem előtt tartó befektetések nem csak az etikai meggyőződések alkalmazását jelentik, hanem társadalmi és ökológiai hozzáadott érték elérését is. Ahhoz, hogy ez a hozzáadott érték számsze-rűsíthető legyen, számos fenntarthatósági mutatószámot fejlesztettünk ki, amelyek összehasonlítják a fenntarthatósági befektetéseket a hagyományosakkal.

A mérési eredmények befolyásolják a befektetési döntéseinket. A célunk, hogy folyamatosan javítsuk a működésünk pozitív hatását.

A környezetvédelmi előnyök számszerűsítése

Egy külső partner együttműködésével kidolgoztunk egy módszertant – amelyet az ERSTE STOCK ENVIROMENT alapra alkalmazunk –, hogy szemléltessük az alapban lévő vállalatok összesített környezetvédelmi hatását minden évben. (Megjegyzés: a különböző vállalatok hozzájárulását összesen jelenítjük meg, nem pedig az alap befektetésének arányában.)

ERSTE STOCK ENVIRONMENT

ESPA WWF STOCK ENVIRONMENT

Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT alapba történő fektetéssel olyan vállalatokat támogathat, amelyek pozitív hatással vannak a környezetre.

A kockázati felhívások az oldal alján találhatóak.

Montréal Carbon Pledge

A Montréal Carbon Pledge 2014. szeptember 25-én indult a „PRI in Person” találkozón Montréalban. A kezdeményezést a PRI (Principles for Responsible Investment) és a UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) támogatja. A Montréal Carbon Pledge célja elősegíteni a transzparencia magasabb fokát a részvényportfóliók ökológiai lábnyomával kapcsolatban, valamint hosszútávon az ökológiai lábnyom csökkentéséhez való hozzájárulást. Az Erste Asset Management az osztrák befektetési vállalkozások közül elsőként írta alá a megegyezést.

A Montréal Carbon Pledge aláírásával a befektetők vállalják, hogy mérik és közzéteszik a portfóliójuk ökológiai lábnyomát éves szinten.

Az EAM részvényalapok ökológiai lábnyoma

Az MSCI ESG kutatási partnerünk, a Bloomberg és az ESG kutatócsoportunk szerint az EAM részvényalapok széndioxid intenzitása 77,4%-a az MSCI World indexének. (2016. december 31-i adat alapján) A számítás figyelembe veszi a regionális és országokra fókuszáló alapjaink mellett a tematikus és iparági specifikus alapjainkat is. Ezáltal az MSCI World indexszel való összehasonlítás csak általános iránymutató.

 

 

Érdekes lehet az Erste Asset Management fenntarthatósági alapjainak az összehasonlítása. A számítások szerint az ERTSE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL-nak, a fenntarthatósági alapok zászlóshajójának a széndioxid intenzitása csak 44%-a az MSCI World Indexének. Ez kiemeli a fenntarthatósági folyamaton belül az értékpapírok kiválasztásának fontosságát.

 

 

Egy portfólió ökológiai lábnyomának számítási módszere

Az EAM többlépcsős folyamatban állítja elő a portfóliói ökológiai lábnyomát. Első lépésben a külső minősítő intézetek kiszámolják az egyes alapokban lévő összes értékpapírra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértékét. Ezt követően az alapokban tartott
értékpapírok kibocsátásának súlyozott átlagát határozzuk meg mindegyik alapra. A szakértők kiszámítják az összes részvényre vonatkoztatott széndioxid intenzitást, amihez az egyes alapok arányát vizsgálják meg az EAM összes eszközén belül, és ebből számolnak súlyt az alapokra. Az ökológiai lábnyom mind a hat, a Kiotói Egyezmény által definiált üvegházhatású gáz kibocsátására kiterjed. A különböző gázok kibocsátása egy úgynevezett széndioxid egyenértékesre van átszámolva (tCO2e: tonnányi széndioxid egyenértékes), hogy biztosítva legyen az éghajlatra gyakorolt káros hatásuk összehasonlíthatósága. Ahhoz, hogy a különböző méretű vállalatok összehasonlíthatóságát elősegítsük, a széndioxid egyenértékes az árbevétel (millió USD) mértékével van normalizálva. Ez a normalizált érték CO2-intenzitásként van definiálva.

Adatok forrása: MSCI ESG és Bloomberg

Az alábbiak is érdekelhetik

Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT alapra vonatkozó kockázati felhívás a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfelelően

Az ERSTE STOCK ENVIRONMENT alap portfólió összetételéből adódóan jelentős volatilitást mutathat: azaz a befektetési jegy árfolyamában szignifikáns mértékű ingadozás (mind felfelé, mind lefelé) történhet rövid időperiódus alatt.

Jogi nyilatkozat

Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfólió jelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át.

A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni!

A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.

 

Jogi nyilatkozat

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt befektetési alapokra
vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően Amtsblatt zur Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelennek meg.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan a tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, különböző nyelveken elérhető a Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com  honlapon tekinthetők meg.

A honlapon megjelenített információk befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről, valamint a kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG 21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.