Varga Zalán, az Erste Alapkezelő Zrt. értékesítési igazgatója

2022. január 11. 

Az értékalapú részvények voltak a XX. század nyertesei. Rendre túlteljesítettek a növekedési részvényekkel szemben. Az elmúlt évtizedben a trend látványosan megfordult: a befektetők érdeklődése a klasszikus iparágakról, mint az autó- és bankszektor, a kitűnő növekedési kilátásokkal rendelkező vállalatok felé fordult, például technológiai cégekbe fektetve. A Covid-válság is csak megerősítette őket abban, hogy ez a helyes irány. A gazdasági talpraállás azonban újabb fordulatot hozott: az elfeledett értékalapú stratégiák újra fókuszba kerültek. Adódik a kérdés, hogy csak egy fellángolást láthattunk, vagy a jövőben ismét érdemes lesz számolnunk az értékalapú részvényalapokkal.

Mit értünk értékalapú (value), és a növekedési (growth) részvény alatt?

Az értékalapú (value) kategóriába azokat a részvényeket soroljuk, amelyek az eredményükhöz, vagy a könyv szerinti értékükhöz képest alacsony áron forognak, úgymond olcsó papírok, viszont nem várható kirobbanó növekedés tőlük. Ezen vállalatok sok esetben átlag feletti osztalékot fizetnek és profitjuk jellemzően együttmozog a gazdasági ciklusokkal: válságban jelentősen csökken az eredményük, fellendülés időszakában azonban jól teljesítenek. Tipikusan ide sorolhatóak az autóipar, a bankszektor, vagy a távközlési vállalatok részvényei.

A növekedési (growth) részvények alapvetően olyan vállalatok részvényei, amelyek bevételei és eredményei várhatóan az átlagot meghaladó mértékben növekednek hosszú távon, viszont árazásuk magas a fundamentumaikhoz képest. Ilyen ismert vállalatok például az Amazon, az Apple, a Facebook, vagy az Alphabet (Google).

A két típus közötti különbséget jól érzékelteti a növekedési kategóriába tartozó Tesla és az értékalapú Volkswagen különbsége az árazási mutatók és növekedési kilátások tekintetében. Elon Musk sikervállalatának árfolyama százhatvanhatszorosa az idei várható nyereségének, a szintén az autóiparban versenyző klasszikus gyártó esetében a szorzószám csak tíz. Az elemzői konszenzus szerint a Tesla eredménye 2025-ig várhatóan 170%-kal fog nőni, a VW profitja csak 36%-kal. Az optimális befektetés természetesen egy olyan részvény lenne, ahol az alacsony árazottság magas növekedési kilátásokkal párosul, de ezt a két tényezőt ritkán kapjuk meg együtt.

Az elmúlt évtized a növekedési papíroké volt. Mi áll a háttérben?

A value részvények évszázados tündöklése után az elmúlt évtizedben a növekedési részvények taroltak. A felülteljesítés fokozatosan nőtt, és a járvány alatt extrém mértéket öltött. A jelenség hátterében számos tényező állt. Ezek közül most néhány folyamatot mutatunk be, a teljesség igénye nélkül.

A kétezres években érzékelhetően felgyorsultak a változások a világban, és ez a jelenség a növekedési részvényeknek kedvezett. Az online térben egy vállalat sokkal gyorsabban tud új ügyfeleket nyerni és új piacokat hódítani, mint az korábban lehetséges volt. Ezt a folyamatot erősítette a globalizáció is. A Facebook például mindössze néhány év alatt jutott el sokmillió emberhez, és ma már a Föld lakosságának majdnem fele használja a cég valamelyik platformját. Másrészt a technológiai cégek piacán érvényesült a győztes mindent visz elv, így óriási koncentrációk alakultak ki egyes szegmensekben, tovább erősítve a tech óriások profitkilátásait, és ezidáig az állami szabályozás toleránsnak bizonyult a monopol pozíciókkal szemben.

Az alacsony hozamkörnyezet is közrejátszott a növekedési részvények szárnyalásában. Az elmúlt évtizedben soha nem látott mélységekbe süllyedtek az államkötvény hozamok. A növekedési vállalatok értékének meghatározásában a gyors növekedés miatt különösen nagy súlyt képviselnek a távoli jövőbe eső bevételek, melyeknek jelenértéke érzékeny a hozamszintre: alacsony hozamok mellett többet, magasabb hozamok mellett kevesebbet ér.

A növekedési részvényekre fókuszáló stratégia az alapkezelők körében is preferált stílus lett. A fejlett országok átlagos növekedési üteme évtizedről évtizedre lassult, így egyre inkább felértékelődtek a magasabb növekedést felmutató vállalatok. A value stratégiák alulteljesítése ráadásul egy önmagát erősítő folyamatba csapott át, mivel a gyengébb teljesítmény okán az ilyen típusú részvényalapok vesztettek népszerűségükből, az ügyfelek is egyre inkább a növekedési fókuszú alapokat keresték.

Végül a járvány gazdasági hatásai soha nem látott magasságokba repítették a növekedési és értékalapú részvények teljesítmény-különbségét, hiszen amíg a klasszikus vállalatokat a válság sújtotta, addig a tech cégek sok esetben profitáltak a korlátozásokból.

Akkor felejtsük el a value stratégiákat?

A helyzet messze nem ilyen egyértelmű. Bár a growth részvények piaci térnyerése valószínűsíthető, azonban az értékük már elég magas növekedést áraz, és a jövőbeli árfolyamalakulást majd az dönti el, hogy a várakozásokhoz képest hogyan tudnak fejlődni.

Ismét előtérbe kerülhetnek a value stratégiák

A jelenlegi gazdasági folyamatok a value papíroknak kedveznek. A világgazdaság várhatóan idén is átlag feletti növekedést produkál, és a value társaságok bevételei gyorsabban reagálnak az erősödő gazdasági környezetre. A magas inflációs környezetben is jobban teljesítenek az értékalapú stratégiák, főként azon vállalatok, amelyek árazási erővel bírnak.

A következő érv a value részvények mellett, hogy az idei évre fokozatosan emelkedő hozamokat várnak az elemzők, és a magasabb hozamszint negatívabban érinti a növekedési részvényeket, ahogy azt a korábbiakban már bemutattuk. Ezt az összefüggést a piaci folyamatok is visszaigazolták a tavalyi évben: a főként növekedési vállalatokat tartalmazó NASDAQ index korrekciói egybeestek a hozamok emelkedésével, és ezen időszakokban a value stratégia rendre túlteljesített.

A gazdasági tényezők mellett a részvénypiaci árazások is az értékalapú stratégiát támogatják. Bár a növekedési vállaltok további piaci térnyerése valószínűsíthető, azonban az értékük már elég magas növekedést áraz, és a jövőbeli árfolyamalakulást majd az dönti el, hogy a várakozásokhoz képest hogyan tudnak fejlődni. A growth részvények és value részvények értékeltségi különbsége jelenleg rekord magas szinten áll. A gazdasági folyamatokban oly sokszor megfigyelhető átlaghoz való visszatérés tendencia alapján a különbség csökkenni fog, vagyis a value részvények jobban fognak teljesíteni.

Természetesen nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy ismét fordulat lesz a két stílus tekintetében, de az előzőekben vázolt folyamatok alapján érdemes a value részvényekkel is számolni, és olyan részvényportfóliót építeni, amelyben az értékalapú stratégia is helyet kap.

Jogi nyilatkozat

A megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfólió jelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. 

A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni! A megjelenített információk a befektetők kiegészítő tájékoztatását szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori ismeretein alapul. Elemzéseink és következtetéseink általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.

 


Címlapkép: www.unsplash.com

Ez a cikk korábban megjelent az alábbi elérhetőségen: www.erstemarket.hu