Fióktelep közzétételei

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA CÉGJEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT ADATAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL (2024.05.13.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének j) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-17-001489/24. számú – meghatalmazott jogi képviselőnk által 2024. május 9. napján kézhez vett – végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Czeglédi Ildikó, Morován Gergely együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE TÁJÉKOZTATÁSA ALAPÍTÓI HATÁROZATRÓL (2024.01.22.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH.(székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Alapító), mint a Társaság Alapítója az 1/2024.(01.17.) számú alapítói határozattal az alábbi érdemi határozatot hozta:

 • jóváhagyta, hogy 2023. évre vonatkozóan 29.481.854,- Ft és annak járulékai (összesen: 33.314.497,- Ft) összeg kerüljön a Társaság 2023. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékképzésre.

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE TÁJÉKOZTATÁSA CÉGJEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT ADATAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL (2023.12.27.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének j) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-17-001489/20. számú – meghatalmazott jogi képviselőnk által 2023. december 20. napján kézhez vett – végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 • Pázmány Balázs - képviseletre jogosult - fióktelepvezetői tisztségét törölte, valamint fióktelepvezető-helyettes tisztségét bejegyezte
 • Gergely Attila - képviseletre jogosult - fióktelepvezető-helyettes tisztségét törölte, valamint fióktelepvezetői tisztségét bejegyezte

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE TÁJÉKOZTATÁSA ALAPÍTÓI HATÁROZATOKRÓL  (2023.11.29.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Alapító), mint a Társaság Alapítója az 1-5/2023. (11.23.) számú alapítói határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

 • Pázmány Balázst (anyja születési neve: Dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési ideje: 1975. március 7., lakcím: 1135 Budapest, Csata utca 30. 2. em. 2. ajtó, adóazonosító jel: 8395113633) 2023. november 30. napjával a fióktelepvezetői tisztségéből visszahívta;
 • Pázmány Balázst (anyja születési neve: Dr. Tóth Ágnes Erzsébet, születési ideje: 1975. március 7., lakcím: 1135 Budapest, Csata utca 30. 2. em. 2. ajtó, adóazonosító jel: 8395113633) a Társaság fióktelepvezető-helyettesévé megválasztotta 2023. december 1. napjától határozatlan időre.
 • Gergely Attilát (anyja születési neve: dr. Gál Erzsébet Katalin, születési ideje: 1985. augusztus 7., lakcím: 2096 Üröm, dr. Bodó Tibor köz 7/a., adóazonosító jel: 8433174452) 2023. november 30. napjával a fióktelepvezető-helyettesi tisztségéből visszahívta;
 • Gergely Attilát (anyja születési neve: dr. Gál Erzsébet Katalin, születési ideje: 1985. augusztus 7., lakcím: 2096 Üröm, dr. Bodó Tibor köz 7/a., adóazonosító jel: 8433174452) a Társaság fióktelepvezetőjévé megválasztotta 2023. december 1. napjától határozatlan időre.
 • módosította a Társaság Alapító okiratát (adminisztratív jellegű módosítás, 8.8 pont (cégjegyzési jogra vonatkozó rendelkezések módosítása)).

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA CÉGJEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT ADATAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL (2023.05.02.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének j) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-17-001489/18. számú – meghatalmazott jogi képviselőnk által 2023. április 27. napján kézhez vett – végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat: a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (Farkas Csaba, Garamvári Antal, Keresztesi Karina, Szén Mariann együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE TÁJÉKOZTATÁSA ALAPÍTÓI HATÁROZATRÓL

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Alapító), mint a Társaság Alapítója az 1/2023.(01.18.) számú alapítói határozattal az alábbi érdemi határozatot hozta:

 • jóváhagyta, hogy 2022. évre vonatkozóan 17.760.960,- Ft és annak járulékai (összesen: 20.069.885,- Ft) összeg kerüljön a Társaság 2022. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékképzésre.

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA CÉGJEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT ADATAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL (2022.11.07.)

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének j) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-17-001489/16. számú – meghatalmazott jogi képviselőnk által 2022. november 1. napján kézhez vett – végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

 • az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Alapító) 1/2022.(09.01.) számú Alapítói határozata alapján az Alapító okirat módosítása (preambulum, 8-10. pont (fióktelepvezető-helyettesek számára vonatkozó módosítások, felhatalmazás törlése)).
 • a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (munkavállalók együttes cégjegyzési jogának, valamint új fióktelepvezető helyettes bejegyzése).

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE TÁJÉKOZTATÁSA ALAPÍTÓI HATÁROZATRÓL

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) alapján közzéteszi, hogy az Erste Asset Management GmbH. (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Alapító), mint a Társaság Alapítója az 1-2/2022.(09.01.) számú alapítói határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

 • módosította a Társaság Alapító okiratát (preambulum, 8-10. pont (fióktelepvezető-helyettesek számára vonatkozó módosítások, felhatalmazás törlése)).
 • Gergely Attilát (születési neve: Gergely Attila, anyja neve: Dr. Gál Erzsébet Katalin; születési ideje: 1985. augusztus 7.; lakcíme: 2096 Üröm, dr. Bodó Tibor köz 1/a., adóazonosító jele: 8433174452) a Társaság fióktelepvezető-helyettesévé megválasztotta 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre.

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe


 

AZ ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH – MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA CÉGJEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT ADATAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL

Az Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., cg.: 01-17-001489, Nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének j) pontja alapján közzéteszi, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cg. 01-17-001489/13. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte az alábbi változásokat:

▪ a képviseletre jogosultak adataiban bekövetkezett változások (munkavállalók együttes cégjegyzési jogának bejegyzése).

Erste Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe