Bemutatkozás

Cégtörténet

  Az Erste Alapkezelő Zrt. - ERSTE Bank Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. elnevezéssel- 1999. szeptember 13-án alakult meg az ERSTE Bank Alapkezelő Kft. jogutódjaként. A jogelőd társaságot 1993. augusztus 4-én alapította a GiroCredit Rt., 100%-os leányvállalataként. A társaság tulajdonosi szerkezetében 2004. november 19-ig, a Portfólió Kft. 0,5%-os részesedés szerzéséig nem történt változás, csupán a tulajdonos elnevezés változott meg több alkalommal. A többségi tulajdonos elnevezése 1997. december 18-án Erste Befektetési Magyarország Rt-re, majd 2006. szeptember 08-án Erste Befektetési Zrt.-re változott.

  Törvényi kötelezettségből eredően 2006. június 26-án a Társaság elnevezése ERSTE Bank Magyarország Befektetés Alapkezelő Rt.-ről ERSTE Bank Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-re változott. Erste Alapkezelő Zrt. elnevezés 2006. november 14-én került bejegyzésre a Cégbíróságon.

  A Társaság 1999. szeptember 13-án 100.000.000 Ft összegű alaptőkével alakult meg. A teljes alaptőke befizetésre került oly módon, hogy a Társaság jogelődjének törzstőkéjét az átalakulási vagyonmérleg tervezett alapján az alapító a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A részvények kibocsátási értéke megegyezett azok névértékével.

  Az Alapító 2002. május 30-án 100.000.000 Ft összegű alaptőke-emelésről döntött, az alaptőke-emelés összegét 2002.június 26-án bocsátotta a Társaság rendelkezésére. A részvények kibocsátási értéke a névérték 150%-val egyezett meg. Az alaptőke-emelést a Cégbíróság 2002. július 15-én jegyezte be.

  A Társaság tulajdonosi szerkezetében 2004. november 19-én történt változás, amikor a Portfólió Kft. 1 db 1.000.000 Ft névértékű részvény tulajdonosi jogait szerezte meg.

  A Társaság 2008. június 27-én tartott közgyűlése az alaptőke 1.000.000.000 Ft-ra történő felemeléséről döntött, amely részben tőketartalék terhére (50.000.000 Ft), részben új részvények (750.000.000 Ft) kibocsátásával valósult meg. Az alaptőke felemelését a Cégbíróság 2008. augusztus 05-én jegyezte be, a részvények teljes névértékének befizetésére 2008. november 13-án került sor. A többségi tulajdonos Erste Befektetési Zrt. 2008. november 17-én megvásárolta a Portfólió Kft. részesedését, ezzel a Társaság egyszemélyes társasággá vált.

  A nemzetközi Erste Csoport holdinggá alakulásának újabb állomásaként Társaság tulajdonosa, az Erste Befektetési Zrt. a Társaság fennálló 100 %-os tulajdonrészét 2009.január 21. napján eladta az Erste Asset Management GmbH-nak. Az egyedüli részvényes személyének megváltozása 2009. február 9-én került bejegyzésre a cégjegyzékbe.

  A 2009-ben történt tulajdonosi változás következtében a Társaság kikerült az ERSTE Bank Hungary Zrt. konszolidációs köréből.

  Az Erste Asset Management nemzetközi vagyonkezelő társaság, vezető pénzügyi szolgáltató Közép- és Kelet-Európában. A cég erős és stabil tulajdonosa az Erste Bank Group.

  A cég a jól diverzifikált befektetési alapok és befektetési megoldások széles palettáját kínálja befektetőinek. A befektetők vagyonának kezelése során a legmagasabb minőségi standardokat alkalmazzuk, ami a minden üzleti tevékenységet lefedő kockázatkezelésünkre is igaz.

  Az Erste Asset Management kínálatában rendkívül fontos helyet foglalnak el a fenntartható fejlődési befektetési termékek és szolgáltatások. Üzleti tevékenységének végzése során a cég elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás és a környezetbarát működés iránt.

  Az Erste Asset Management nagyon büszke munkavállalóira. Vezető munkaadóként a cég vonzza a tehetséges szakembereket.