ESPA BOND EURO CORPORATE

Euróban jegyzett vállalati kötvények

Vissza az áttekintéshez

Adatok /  Árfolyam: 30.12.2016 / 17.01.2017

Befektetés jellemzoi

Az ESPA BOND EURO-CORPORATE Alap vagyonát foként európai székhelyu vállalatok euróban denominált kötvényeibe fekteti. Az Alapot nagyfokú diverzifikáció jellemzi, a portfólióban több mint 200 különbözo értékpapír található. Az Alapba bekerülo kötvények befektetési kategóriába tartoznak (Aaa - Baa3). Az Alapkezelo a devizaárfolyam kockázatot többnyire fedezi.

Az Alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke EUR  819,18 Mio.
Indulás dátuma 15.01.2001
Az Alap üzleti éve 01.08.  –  31.07.
Osztalékfizetés idopontja 01.10.
Forgalmazásra bejegyzett országok AT,CH,DE,HU,RO,SK
Vételi jutalék 3,50%
Alapkezeloi díj maximuma 0,60% p.a.
Kockázattípus a KID szerint
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Javasolt tartási időtartam minimum 6 év
Letétkezelő Erste Group Bank AG
Alapkezelő ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Elérhetőség ansprechpartner@sparinvest.com

Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00GB0 HUF 58.539,94
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000658968 EUR 190,38

Teljesítmény

Nagyítás/Részletek

Teljesítmény (%-ban)

Devizanem Alap indulása óta Év kezdete óta* 1 év 3 év 5 év 10 év
EUR 4,46 3,96 3,96 3,75 5,08 4,10

* abszolút


Éves teljesítmény (%-ban az alap bázis devizanemében)

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot, amely maximum értéke 3,50 %, és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Eltérő megjelölés hiányában az öt évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
(InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

A befektetés előnyei

 • Közepes és jó hitelminősítésű vállalati kötvényekből álló diverzifikált portfólió.
 • Magas hozam elérésének lehetősége hosszú távon.
 • A kamatláb csökkenése az Alap árfolyamának emelkedéséhez vezethet.
 • Kockázatok

 • A kamatláb emelkedés rövid távon az Alap árfolyamának eséséhez vezethet.
 • Az árfolyam csökkenhet, különösen növekvő kockázati prémiumok (portfólióban lévő vállalatok hitelminősítésének romlása) esetén.
 • Tőkeveszteség előfordulhat.
 • Jogi nyilatkozat

  Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
  Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
  (InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
  székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
  valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
  szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
  figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
  árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.