ESPA RESERVE CORPORATE

Rövid lejáratú vállalati kötvényekbe fektető pénzpiac-közeli alap

Vissza az áttekintéshez

Adatok /  Árfolyam: 31.01.2017 / 20.02.2017

Befektetés jellemzoi

Az ESPA RESERVE CORPORATE vagyonát globális, euróban denominált, rövid lejáratú vagy változó kamatozású vállalati kötvényekbe fekteti. Külföldi devizában denominált kötvények bevonása esetén az Alap teljes mértékben és tartósan fedezi a devizaárfolyam kockázatot. A hátralévő futamidő rövidsége, és a kötvények jó hitelminősítői besorolása miatt (túlnyomórészt Aaa-Baa3 minősítés) az Alap vonzó hozamot kínál viszonylag csekély árfolyamingadozás mellett. Az Alap széleskörűen diverzifikált, a portfólióban megtalálható több, mint 100 különböző értékpapír.

Az Alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke EUR  219,26 Mio.
Indulás dátuma 08.07.2002
Az Alap üzleti éve 01.03.  –  29.02.
Osztalékfizetés idopontja 01.06.
Forgalmazásra bejegyzett országok AT,DE,HU,RO,SK
Vételi jutalék 0,75%
Alapkezeloi díj maximuma 0,32% p.a.
Kockázattípus a KID szerint
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Javasolt tartási idotartam minimum 2 év
Letétkezelo Erste Group Bank AG
Alapkezelo ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Elérhetoség ansprechpartner@sparinvest.com

Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00GL9 EUR 135,50
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00G96 HUF 41.792,94

Teljesítmény

Nagyítás/Részletek

Teljesítmény (%-ban)

Devizanem Alap indulása óta Év kezdete óta* 1 év 3 év 5 év 10 év
EUR 2,33 0,05 1,89 0,99 2,50 2,33

* abszolút


Éves teljesítmény (%-ban az alap bázis devizanemében)

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot, amely maximum értéke 0,75 %, és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Eltérő megjelölés hiányában az öt évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
(InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

A befektetés előnyei

 • Közepes és jó minősítésű, főként változó kamatozású vállalati kötvényekből álló diverzifikált portfólió
 • Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatot fedezi, így a külföldi devizaárfolyamok ingadozása nem befolyásolja az Alap árfolyamának alakulását
 • Vonzó hozam elérésének lehetősége
 • Kockázatok

 • A vállalati kötvények árfolyamalakulását a vállalat üzleti eredménye is befolyásolja.
 • A vállalati kötvények árfolyamát a hitelkockázat (a vállalat, vagy állam hitelkockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása) is befolyásolja.
 • Tőkeveszteség elofordulhat.
 • Jogi nyilatkozat

  Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
  Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
  (InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
  székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
  valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
  szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
  figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
  árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.