ESPA STOCK JAPAN

Az alap nagy és közepes méretű japán vállalatok részvényeit vásárolja a portfóliójába.

Vissza az áttekintéshez

Adatok /  Árfolyam: 31.01.2017 / 20.02.2017

Befektetés jellemzoi

Az ESPA STOCK JAPAN alap részvényalap, mely vagyonát nagy- és közepes méretu japán vállalatok részvényeibe fekteti. Az Alap a hosszú távú tokenövekedést célozza meg, és célja, hogy túlteljesítse az MSCI Japan Index hozamát. Az Alapot a Daiwa Asset Management kezeli.

Az Alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke EUR  54,46 Mio.
Indulás dátuma 22.11.2001
Az Alap üzleti éve 01.09.  –  31.08.
Osztalékfizetés idopontja 01.12.
Forgalmazásra bejegyzett országok AT,CZ,HU,RO,SK
Vételi jutalék 4,00%
Alapkezeloi díj maximuma 1,80% p.a.
Kockázattípus a KID szerint
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Javasolt tartási idotartam minimum 6 év
Letétkezelo Erste Group Bank AG
Alapkezelo ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
null DAIWA Asset Management (Singapore) Ltd.
Elérhetoség ansprechpartner@sparinvest.com

Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00GF1 HUF 32.694,11
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000639067 EUR 106,00

Teljesítmény

Nagyítás/Részletek

Teljesítmény (%-ban)

Devizanem Alap indulása óta Év kezdete óta* 1 év 3 év 5 év 10 év
EUR 2,92 2,15 18,88 12,86 10,13 0,28

* abszolút


Éves teljesítmény (%-ban az alap bázis devizanemében)

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot, amely maximum értéke 5,00 %, és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Eltérő megjelölés hiányában az öt évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
(InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

A befektetés előnyei

 • Részesedés a japán vállalatok teljesítményéből.
 • Helyi vagyonkezelőkkel történő együttműködés.
 • Kockázatok

 • Az Alap árfolyama jelentős mértékben ingadozhat (magas volatilitás).
 • A külföldi devizában (elsosőrban japán jen) történő befektetés miatt a devizaárfolyam ingadozások az Alap árfolyamát kedvezőtlenül befolyásolhatják.
 • A befekteto viseli a japán gazdaság kockázatát.
 • Tőkeveszteség előfordulhat.
 • Kockázati felhívások a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvénynek megfeleloen

  Az ESPA STOCK JAPAN a portfólió összeállításának köszönhetően megnövekedett volatilitást mutathat, azaz befektetési jegy árfolyama rövidtávon jelentős mértékben ingadozhat.

  Jogi nyilatkozat

  Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
  Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
  (InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
  székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
  valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
  szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
  figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
  árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.