ERSTE BOND LOCAL EMERGING

Vissza az áttekintéshez

Adatok /  Árfolyam: 30.12.2016 / 17.01.2017

Befektetés jellemzoi

The ESPA BOND LOCAL EMERGING alap főként feltörekvő piaci, helyi devizákban denominált államkötvényekbe fekteti vagyonát. A földrajzi hangsúly közép- és kelet-európai, ázsiai, latin-amerikai, közel-keleti és afrikai országokon van. Ezenkívül az Alap az érintett országok vállalati kötvényeibe is fektethet, melyek többségében „A” és „B” hitelminősítésűek. A devizaárfolyam kockázatot az Alapkezelő nem fedezi.

Az Alap legfontosabb adatai

Az Alap nettó eszközértéke EUR  169,24 Mio.
Indulás dátuma 17.10.2008
Az Alap üzleti éve 01.07.  –  30.06.
Osztalékfizetés idopontja 01.10.
Forgalmazásra bejegyzett országok AT,DE,HU,SK
Vételi jutalék 3,50%
Alapkezeloi díj maximuma 0,96% p.a.
Kockázattípus a KID szerint
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Javasolt tartási időtartam minimum 6 év
Letétkezelő Erste Group Bank AG
Alapkezelő ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Elérhetőség ansprechpartner@sparinvest.com

Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam
Újrabefektető alap AT0000A0AUE0 EUR 99,68
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A0AUG5 EUR 142,85

Teljesítmény

Nagyítás/Részletek

Teljesítmény (%-ban)

Devizanem Alap indulása óta Év kezdete óta* 1 év 3 év 5 év 10 év
EUR 5,04 11,98 11,98 4,43 1,70

* abszolút


Éves teljesítmény (%-ban az alap bázis devizanemében)

A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot, amely maximum értéke 3,50 %, és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

Eltérő megjelölés hiányában az öt évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Jogi nyilatkozat

Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
(InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.

Osztalékhozamok

Év 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Hozam 6,21 5,37 3,88 3,84 3,93

A befektetés előnyei

 • Széleskörűen diverzifikálásra különböző feltörekvő piaci kötvények kiválasztásával
 • Hosszú távú, magas hozam elérésének lehetősége
 • A befektetési alapok különvagyonnak számítanak
 • Kockázatok

 • A feltörekvő piacok jelentős volatilitást mutatnak, közepestől magas szintig terjedő árfolyamingadozások lehetségesek.
 • Az átlagostól alacsonyig terjedő hitelminősítésű kibocsátók bevonása magasabb kockázatot jelent.
 • Mivel a befektetések külföldi devizákban denomináltak, az Alap árfolyam alakulását a devizaárfolyam ingadozások negatívan befolyásolhatják.
 • Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év
 • Jogi nyilatkozat

  Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
  Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
  (InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
  székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
  valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
  szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
  figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
  árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.